אין מספידים בראש חודש, אך נאמר דברי תורה והתעוררות.

שני החטאים הגדולים בתורה היו חטא העגל וחטא המרגלים. בשתי בחירות חשובות עסק רבי טוביה בתיקון שניהם.

בימי נעוריו בחר להצטרף לתנועת 'הדרור', ושימש בה כמדריך ומרכז, ויחד עם רבים מחבריו וחניכיו עלה לארץ, והצטרף לקיבוץ חקוק, הקשור לתנועת 'הקיבוץ המאוחד'.

העלייה לא היתה קלה, ארגנטינה היתה אז מפותחת בהרבה מישראל, והאכזבה היתה קשה. אולם החזון גבר, ובעידודה של הפרטיזנית צביה לובטקין שדיברה על ליבו שיתאזר בסבלנות - נאחז בארץ, התחבר לדרכו החלוצית של יצחק טבנקין, ובעקבותיו עלו עוד חניכים מבני תנועת 'הדרור' לארץ. כך זכה לעסוק ביישוב הארץ ולתקן את חטא המרגלים.

בהגיעו לגיל העמידה, בעזרת תנועת חב"ד ומכון מאיר, בחר להתקרב לתורה ולמצוות והמשיך לתקן בכך את חטא העגל, שמבטא את פגם האמונה.

בזכות הבחירה הראשונה בציונות, המשיך לדבוק במצוות ישוב הארץ השקולה כנגד כל המצוות, ובחר להתקרב לחוג ישיבת 'מרכז הרב' ועלה לירושלים.

בעזרת הדרכותיו הטובות של הרב דב ביגון, קבע את ביתו בקרית משה בביתו של הרב פילבר. שלח את ילדיו לבית ספר נועם והישיבה לצעירים. וזכה לרב וחבר שאין דומה לו, הרב עוזי קלכהיים זצ"ל.

בזכות שתי הבחירות הגדולות, רבים מצאצאיו ממשיכים להיות חלוצים בקו הראשון של ההתיישבות, ועוסקים בתורה ובמצוות.

כשנולד רבי טוביה, לפני שמונים ושבע שנים בדובנו שבפולין, זכה רבי טוביה שהסבא שלו הרב פנחס שיכמן, מראשי תנועת ה'המזרחי' בעיר, היה המוהל שלו. עננים כבדים החלו להתקדר בשמי אירופה, השואה עמדה בפתח.

כשהסבא התפלל "זה הקטן גדול יהיה. כשם שנכנס לברית כך יכנס לתורה ולמצוות ולחופה ולמעשים טובים", קשה היה לדעת אם אכן כך יהיה. כמעט כל הנאספים שם, הם וילדיהם נספו בשואה.

מי יכול היה לדעת האם יצליחו להימלט לארגנטינה, האם יקימו משפחה, האם שם במרחקים ימשיכו לשמור על זהותם היהודית.

לך ותאמר לסבא שברכת הברית התקיימה, ארץ ישראל פורחת, וזכית להקים משפחה גדולה ומפוארת.

תספר לסבא ולכל בני המשפחה הקדושים שנרצחו בשואה, שבחסדי ה' מדינת ישראל קמה, וכבר שלושה דורות צאצאיהם עוסקים בישוב הארץ, בחקוק, בנתניה, ברחובות, בנוף איילון, ביהודה ובשומרון. מקימים משפחות יפות, שותפים בבניין הארץ, בפיתוח הכלכלה והמדע, עוסקים בתורה ובמצוות, ומשתדלים להוסיף טובה וברכה.

תתפלל על כל החיילים, ובתוכם גם נכדיך וחתני נכדותיך שמשרתים בצבא ביחידות הקרביות, ומחרפים נפשם על הגנת העם והארץ, שיחזרו כולם עטורי ניצחון לביתם ויזכו להקים בתים נאמנים בישראל.

ויתקיימו בנו דברי הנביא "בִּלַּע הַמָּוֶת לָנֶצַח וּמָחָה ה' אלוהים דִּמְעָה מֵעַל כָּל פָּנִים וְחֶרְפַּת עַמּוֹ יָסִיר מֵעַל כָּל הָאָרֶץ כִּי ה' דִּבֵּר".