סעדה והיועמ"שית
סעדה והיועמ"שיתיונתן זינדל, מרים אלסטר פלאש 90

היועצת המשפטית לממשלה מתנגדת לאופן פעילותה של הוועדה לחקר פרשת הרוגלות המכונה 'ועדת פגסוס'. חבר הכנסת משה סעדה מסביר בראיון לערוץ 7 את דרישת היועצת שבוחרת להתערב בסוגיה בה יש לה אינטרס מובהק וניגוד עניינים.

ח"כ סעדה מזכיר כי הדיון כולו החל סביב עתירה לבג"ץ שמאחוריה עומד ראש השב"כ לשעבר, נדב ארגמן, מי שהיום הוא ממובילי המחאה, ועיקר העתירה התמקד בפעילותה של ועדת הרוגלות בנוגע לתיקים תלויים ועומדים, כאשר כזכור אחד המרכזיים שבהם הוא תיק נתניהו שבו נעשה לכאורה שימוש בלתי חוקי ברוגלות על מנת להפליל או להפעיל לחץ על סביבת ראש הממשלה.

"צריך להבין שחשיבות בדיקת הרוגלות היא שאם יש ראיה פסולה שהושגה בעבירה פלילית בתיק כלשהו, מבחינת הדין לא ניתן להתקדם בהליך, ולכן הוועדה סברה שהיא צריכה לבדוק את כל התיקים שמתנהלים וגם אלה שלא מתנהלים בבית משפט. לעומת זאת מטבע הדברים היועמ"שית לא רוצה שיטפלו בתיקים תלויים ועומדים כי בין היתר מדובר בתיק נתניהו ולכן היא דורשת להקפיא את עבודת הוועדה", אומר סעדה ומסביר את הבעייתיות בדרישתה של היועצת:

"הבעייתיות היא שהיועמ"שית בניגוד עניינים מובהק, כי מי שאמור להיחקר הם אנשי משטרה שתחתיה, אנשי פרקליטות, אנשי היועמ"ש וגם היא עצמה. אני רוצה להזכיר שמדובר בחשד ממשי לביצוע עבירה פלילית בידי בכירי המשטרה ברמת מפכ"ל, בכירי פרקליטות, בכירי היועמ"ש בתקופת מנדלבליט. היא אמנם לא הייתה שותפה למעשה אבל היא קיבלה את הדו"ח החמור שיצא על מה שעשו המשטרה, הפרקליטות והיועמ"ש ששאבו טלפונים שלא כדין, כאשר כל מרכז חיינו נמצא בטלפונים, את הכול שאבו ולקחו לטובת המשטרה שלא כדין. כל שאיבה כזו היא עבירה פלילית ומדובר במאות מכשירים שנשאבו שלא כדין. היועמ"שית קיבלה דו"ח שמדבר על זה ובמקום לשלוח לחקירה פלילית או בדיקה, היא סגרה את התיק ללא חקירה או בדיקה. לכן היא חייבת להיחקר. היא צריכה להישאל מה נעשה בדוח ומה הפקת הלקחים, האם העבירה להליך פלילי, להליך משמעתי, אבל היא לא עשתה שום דבר ואני יכול להבין אותה כי היא רצתה לגונן על האנשים שלה כי המשנה שלה עמית מררי הייתה שותפה לאירוע ולכן היום היא נעמדת על רגליים אחריות כדי למנוע את ועדת החקירה שתפקידה לחקור בין היתר אותה עצמה".

"הייתי מצפה מבג"ץ להגיד לה שהיא בניגוד עניינים מובהק ומבקשים ממנה שלא תתעסק בסוגיית הרוגלות כי זה נוגע לה באופן אישי. היועמ"שית הזו עסקה בעניין ניגוד העניינים של ראש הממשלה מה מותר ומה אסור לו לעשות, אז איך היא יכולה לעסוק בעניין שנוגע לאנשיה ולה באופן אישי. הרי אם ועדת החקירה שקמה כבר תמצא שהיא פעלה שלא כדין היא יכולה להמליץ המלצות אישיות נגדה. לכן אני מצפה מבג"ץ שיגיד לה עד כאן ויציב לה קווים אדומים".

סעדה מבהיר את תפיסתו המחייבת חקירה שתכלול גם תיקים שעודם נידונים בבית משפט ומבהיר כי הרציונאל שלא להגביל את עבודת הוועדה עניינו הוא למנוע מצב שבו מישהו ייכנס לכלא בגלל ראיה פסולה שנגבתה שלא כחוק ורק בעוד כמה שנים, אם בכלל האירוע ייחקר, מישהו יכה על חטא ויאמר שאכן נעשתה טעות. על מנת למנוע זאת יש לקיים את החקירה כבר כעת.

עם זאת אנחנו שואלים את חבר הכנסת סעדה על המציאות העכשווית בה על אף ההיגיון הברור כל כך שהוא מציג הוחלט להגביל את עבודת ועדת החקירה, יש צדק בטענתה של היועמ"שית הטוענת שהוועדה דרשה חומרים הנוגעים לתיקים שבהם היא לא אמורה לעסוק כלל משום שהם עודם נידונים בבית המשפט.

במענה אומר חבר הכנסת סעדה כי אכן "אחרי שהוצא צו ביניים שמגביל אותה לא יכול לבקש חומרים מתיקים תלויים ועומדים, אבל מכאן ועד הקפאת עבודת הוועדה המרחק רב. אפשר להחזיר למגבלות אבל לא להקפיא".

"מרחף מעל שהיא בניגוד עניינים והיא לא יכולה להתייחס לעבודת הוועדה. זה כמו שמישהו עבריין שיתכתב עם המשטרה על איך היא חוקרת את התיק שלו. בגלל שכמעט ודאי שתידרשי למסור גרסה בפני וועדת החקירה, היא הייתה אמורה להדיר את עצמה מהדיון בכך, אבל אצלנו מסתבר שיש כאלה שמותר להם יותר ויש שמותר להם פחות... שכחנו את זה קצת בגלל המלחמה, אבל הצדק צריך להיעשות וגם להיראות בין אם יש מלחמה ובין אם לא. אף אחד לא רוצה שיהיו עבריינים בשירות החוק".

על מה שלהערכתו יקרה בסוגיה אומר חבר הכנסת סעדה כי "לגבי התיקים התלויים ועומדים אני לא מסכים אבל יכול לקבל שיגבילו אותם הגבלה מסוימת, אבל ברור לי שחייבים לקדם את עבודת הוועדה. הרי גם עבודת ועדת אסון מרון לא נבלמה בגלל המלחמה ולא נמנעה מלהוציא דו"ח בגלל המלחמה, וכך גם לגבי הרוגלות. חייבים לחדש את עבודת הוועדה, לזמן את האנשים ולהוציא את הצדק לאור".