הרב דניאל שרשבסקי
הרב דניאל שרשבסקיצילום: באדיבות המצלם

פרק ג במגילת אסתר פותח בפסוק "אַחַר הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה גִּדַּל הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ אֶת הָמָן...". רש"י מפרש שרק אחרי שנבראה הרפואה שתביא לתשועת ישראל הופיעה מזימת המן הרשע. דברי רש"י מבוססים על הגמרא במסכת מגילה (יג, ב):

"אחר הדברים האלה". מאי אחר? אמר רבא: אחר שברא הקב"ה רפואה למכה, דאמר ריש לקיש :אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה, שנאמר "כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים". אבל אומות העולם אינו כן - מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואה, שנאמר "ונגף ה' את מצרים נגוף ורפוא".

מהם ה"דברים" שאחריהם גידל המלך אחשוורוש את המן? הכנסת אסתר אל בית המלך וכתיבת מעשה מרדכי בספר הזיכרונות לאחר שחשף את מזימת בגתן ותרש. רק לאחר שני דברים אלו, שהם תשתית הרפואה, אִפשר הקב"ה להמן להתחיל לתכנן איך להכות את ישראל.

מה משמעותה של הקדמת הרפואה למכה?

במחשבה פשוטה הקב"ה מקדים רפואה למכה כדי ללמדנו שהרפואה כבר מובטחת. הקב"ה חפץ להראות לנו ולעולם כולו שהוא איננו משאיר אותנו אף לרגע קט ללא פתרון, ולכן הוא בורא את הרפואה עוד בטרם הבאת המכה.

לעומת זאת, המהר"ל מלמדנו שהקדמת הרפואה למכה נובעת ממקור עמוק יותר: הרפואה איננה הפתרון למכה אלא אדרבה, "היא סיבה אל המכה, ואם אין רפואה לא הייתה המכה" (אור חדש על המגילה ג, א). מה פשר הדבר?

ילד המצוי בשלבי התבגרותו מוכרח להשיל מעליו את התנהגותו הילדותית על מנת לבנות בתוכו נפש של מבוגר. הילד כביכול מפנה את מקומו למבוגר, משום שהנפש הבוגרת צריכה לכלול את כל רובדי ההתנהגות, את כל קומת האדם. כשם שהתקנת מנוע חדש ומשופר לרכב מחייבת תחילה את הוצאת המנוע הישן - כך אי אפשר לבנות קומה חדשה באדם לפני פינוי המקום בקומה הישנה.

וכמו באדם כך בעם - כשהקב"ה רוצה לגדל אותנו ולהצמיח אותנו למקום גבוה יותר מבחינה פנימית, לתובנות עמוקות יותר, הוא מביא למציאות שבה אנו מוכרחים להשיל מעלינו את הקומה הקודמת, את התובנות הקיימות, כדי שנוכל לקלוט אל תוכנו את הקומה החדשה על כל תובנותיה בכל עומק אישיותנו. הדרך להגיע אל הקומה החדשה היא המכה.

מגמת הייסורים על פי התורה היא להוליד מצב חדש, לגלות מקומות עמוקים יותר בנפש, להצמיח חיים פנימיים יותר ומתוקנים יותר. הרפואה היא התכלית, היעד שאליו עלינו להגיע, אך מאחר שהכמיהה לשלמות נובעת מתחושת חיסרון, והשאיפה לרפואה נובעת מהרגשה של חולי - באה המכה ומפנה בתוכנו מקום לרפואה המיועדת לנו. אם כן, הקב"ה "מקדים רפואה למכה" משום שהרפואה היא המטרה שהוא רוצה לקדם - והמכה היא רק האמצעי המעורר ומביא את הצורך ברפואה.

בימי מרדכי ואסתר הקב"ה מבקש לקדם את ישראל לגאולה בארצם ולבניית בית שני. הוא עומד להעלותם משפלותם בין הגויים שהביאה אותם ליהנות מסעודתו של אותו רשע. לשם כך הוא מכניס את אסתר לבית המלך ואת מרדכי לספר הזיכרונות, כי הם אלו שיוכלו להביא את ישראל אל היעד. רק אחרי שהיעד קיים אפשר לגזור את גזרת המן ולהכות את ישראל - ולפנות מקום לתפילה, לזעקה ולהתרוממות שיביאו בהמשך להצלה, לקרבת ה' ולגאולה.

הבנה זו של אירועי מגילת אסתר מאירה באור גדול את השתלשלות האירועים בימינו אנו, ומבהירה כי התובנות החדשות שצומחות בתקופה האחרונה בעם ישראל אינן תוצאה של המלחמה - אלא אחת מסיבותיה!

ההתפכחות של רבים בעם ישראל מהרצון לחיות כאן ככל העמים ולחפש רק מיצוי זכויות פרטיות והנאות קטנות, אינה פועל יוצא של האנטישמיות שהתפרצה כי אם אחת המטרות שבשבילה פעל ה' כל זאת. כדי לחיות מתוך תפיסת מציאות עמוקה יותר ונכונה יותר, אנו מוכרחים להשיל מעלינו את התודעה הנמוכה שהייתה מנת חלקנו. הגיעה עת התבגרותנו, והקב"ה מכריח אותנו באמצעות אויבינו להתפכח. הוא מוביל אותנו בדרך הייסורים, ומכריח אותנו להבין - מתוך המאורעות שהוא מחולל ובמיוחד על ידי המלחמה - שרק מתוך הכרה בנשמתנו הפנימית נוכל לחיות כאן בין כל אויבינו. רק בהכרה עמוקה ואמונה בצדקת דרכנו, מתוך קישור פנימי לשורש חיינו, נוכל לנצח ולהכריע את אויבינו העומדים עלינו לכלותנו.

גם האחדות הנפלאה שאנו רואים בחודשים האחרונים אינה תוצאה של המלחמה אלא אחד היעדים הגדולים שלשמם היא הופיעה. המן "צורר" היהודים, וכמוהו שאר הצוררים לדורותיהם, באו כדי לצרור את כולנו בצרור אחד, באחדות ובאהבה, להביאנו אל ההפך הגמור מ"עם מפוזר ומפורד" -ולקרבנו יחד אל גאולתנו, במהרה בימינו אמן.

הרב דניאל שרשבסקי הוא רב הישוב רחלים ור"מ בישיבה הגבוהה בעלי