שרגא ברוש
שרגא ברושצילום: פלאש 90

בית המשפט הטיל 14 חודשי מאסר בפועל וקנס של 100 אלף שקלים נגד איש העסקים שרגא ברוש, לשעבר נשיא התאחדות התעשיינים, שהורשע בזיוף מסמך וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות כשניסה לחמוק מתשלום מס של מיליון וחצי שקלים.

בנוסף, גם חברת א.ל.ע.א השקעות שברוש ואחיו החזיקו במניותיה הורשעה בזיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות.

בכתב האישום שהוגש נגד ברוש בשנת 2020 נכתב כי שרגא ברוש ואחיו יריב ברוש החזיקו במניות החברה א.ל.ע.א השקעות בע"מ, כל אחד ב- 50% ממניות החברה. החברה החזיקה במניות חברת עושרד גז טבעי בע"מ שהוקמה לשם עיסוק בקניית גז טבעי מאסדת הקידוח תמר ומכירתו ללקוחות. במהלך שנת 2015, מכרה חברת א.ל.ע.א חלק ממניותיה בחברת עושרד. מכירה זו הניבה לחברת א.ל.ע.א רווח הון בסך של כ- 8,639,156 ש"ח.

על פי סעיף 64א לפקודת מס הכנסה, חברה שחבריה הם בני משפחה וש- 3 חודשים מיום היווסדה הוגשה בקשה להכיר בה כחברה משפחתית, יחולו עליה הוראות מיסוי מיוחדות, שעיקרן היותה "שקופה" וחישוב המס יתבצע אצל בעל המניות עצמו.

לו הייתה חברת א.ל.ע.א חברת משפחתית הייתה לה הטבת מס בגין רווחי ההון כיוון שרווח ההון לא היה ממוסה במיסוי דו שלבי, כפי שממוסה חברה שאינה חברה משפחתית- מיסוי רווח ההון בחברה ואחר כך, מיסוי הדיווידנד כשהוא מחולק לבעל המניות, שמבקש למשוך לעצמו את הרווח.

במועד שאינו ידוע במדויק, לאחר חודש יוני 2015, החליטו ברוש ובר לבב, רואה החשבון של החברה, לרמות את פקיד השומה על ידי יצירת מצג כוזב לפיו הוגשה בקשה להכיר בחברה כחברה משפחתית במועד. לצורך כך, זייפו השניים, בצוותא, 3 מסמכים שתכליתם הייתה להציג מצג לפיו הוגשה הבקשה בתוך 3 החודשים ממועד היווסדה של החברה. השניים הגישו מסמכים לפקיד השומה אשר כוללים את המסמכים המזויפים.

ברוש ורוה"ח בר לבב פנו מספר פעמים לפקיד השומה וביקשו להכיר בחברה כמשפחתית על בסיס המסמכים המזויפים.

ב- 18.1.17 הגישו ברוש ובר לבב לרשות המיסים, דו"ח שנתי על הכנסות החברה לשנת 2015, בחתימת ברוש, אליו צורף דו"ח כספי מבוקר ע"י רוה"ח בר לבב. בדו"ח נכתב כי החברה נרשמה כחברה משפחתית.

עקב הפניות וההצהרות ותוכנן הכוזב, סווגה החברה כמשפחתית. המס אותו היו צריכים לשלם החברה ובעלי מניותיה הינו בסך 4,315,338 ש"ח. המס המופחת ששולם, עקב המרמה, הנו בסך 2,760,712 ש"ח בלבד. סה"כ השתמטו ממס בסך 1,554,626 ש"ח.