הרב אפרים זלמנוביץ'
הרב אפרים זלמנוביץ'צילום: ערוץ 7

המשנה מחייבת את מדינת ישראל לוודא את שחרורם של כל החטופים החיים והמתים כאחד בעסקה אחת.

התנא קמא אומר "אין מבריחין את השבויים מפני תיקון העולם" (גיטין פ"ד מ"ו). אין מסייעים להבריחם מהשבי שמא השובים יתאמצו ויישבו יהודים אחרים במקומם. צה"ל הצליח עד כה להבריח שלושה חטופים ולנו אין ספק שהחמאס הכביד ידו על הנותרים ואולי גם רצח חלק מהם.

רבן שמעון בן גמליאל אומר "מפני תקנת השבויים" (שם). שמא השובים יתעללו בשבויים הנותרים בידיהם. בנידון דידן הסבל למשפחות החטופים שלא שוחררו הוא בלתי נסבל. השחרור במספר פעימות מגביר את הסכנה לחיי החטופים שנותרו בשבי החמאס ולכן על העסקה הבאה לכלול שחרור כל החטופים.

לו מדינת ישראל לא היתה משחררת ב- 21.5.1985 1151 מחבלים תמורת שלושה חיילים. עסקת ג'יבריל זו המיטה עלינו את אסון האינתיפאדה והקמת ארגון החמאס. ב- 18.10.2011 תמורת החייל גלעד שליט שוחררו 1027 מחבלים ואת נחת זרועם ואכזריותם ראינו בעוטף עזה בשמחת תורה תשפ"ד. כל עסקה שהמדינה סיכמה עם מחבלים הביאה עלינו ביזיונות וייסורים ורציחות.

אעפ"כ אומר שלהחלטות ממשלת ישראל - דין מלך. למעשיה יש תוקף חוקי והלכתי. לכן גם שחרור חלק מהחטופים הוא בעל תוקף חוקי והלכתי ומאת ה' יצא הדבר יען כי לב מלכים ושרים ביד ה'. כאמור (משלי כ"א) "פַּלְגֵי־מַ֣יִם לֶב־מֶ֭לֶךְ בְּיַד־ה' עַֽל־כָּל־אֲשֶׁ֖ר יַחְפֹּ֣ץ יַטֶּֽנּוּ". רבי ישמעאל אומר: ה' יטה כרצונו את לב מלך.

פדיון שבויים מצוה רבה היא. חשובה. גדולה. הנביא ירמיהו (ט"ו ב') מנבא "כה אמר ה' אשר למות למות ואשר לרעב לרעב ואשר לשבי לשבי" אמר רבי יוחנן: "כל המאוחר בפסוק זה קשה מחבירו" (ב"ב ח' ב'). שבי קשה ביותר. "דכולהו איתנהו ביה". מפרש רש"י: השובים עושים בשבוייהם כרצונם (לרוצחם להרעיבם)

לא בכדי אמרה המשנה (גיטין פ"ד מ"ו) "אין פודין את השבויין יותר על כדי דמיהן מפני תיקון העולם". החשש שמא השובים יתאמצו לשבות עוד יהודים ולקבל דמי כופר רבים יותר. במקרה שלנו עדים אנחנו שבעסקה הראשונה עוד שילמנו מחיר סביר יחסית ועתה החמאס דורש שחרור כל חבריהם הרוצחים והאנסים הכלואים בבתי הסוהר שלנו ובעיקר דורשים שניכנע ונסוג מרצועת עזה, דבר האסור מדין אל ירך לבבכם שהבא בקשרי המלחמה ונסוג דינו כשופך דמים (רמב"ם).

המאירי פסק שבמקרה של סכנה ודאית התירו חז"ל לשלם יותר מכדי דמיהם. לפיכך יש לתת למשלחת הנוסעת לקטאר מנדט "לשלם יותר מכדי דמיהן" של החטופים המצויים בכל רגע בסכנת מוות בתנאי שהעסקה לא תבטיח חלילה נסיגה שסופה תבוסה וכניעה למחבלים וכן שהעסקה תבטיח שחרור כל החטופים חיים וגם כל המתים שבידי חמאס, כולם ישוחררו כאחד מיד ועכשיו.