הרב ד"ר כתריאל ברנדר
הרב ד"ר כתריאל ברנדרצילום: גרשון אלינסון

בשבת הקרובה יקראו בקהילות יהודיות רבות בעולם את פרשת זכור, תוך קיום מה שלדעת רבים הוא ציווי מהתורה, לזכור את המתקפה של עמלק נגד עם ישראל בעת מסעו במדבר.

פרשה זו בתורה העלתה מאז ומתמיד שאלות פרשניות ומוסריות, אשר מקבלות משמעות חדשה לאור המלחמה הנוכחית.

טמבקה נגקוקאיטובי, עורך הדין שנמנה על הצוות המשפטי מטעם דרום אפריקה והאשים את ישראל ברצח עם בבית הדין הבין לאומי בהאג, ציין בדבריו ש"נעשה שימוש בקריאה של ראש הממשלה לזכור את עמלק על ידי חיילים להצדקת הרג אזרחים, ובהם ילדים". למרות שבדברי ראש הממשלה נתניהו צוינה רק החובה לזכור את אשר עשה לנו עמלק, בדומה לנעשה ביום השואה המצוין בהאג, כפי שנכתב בהודעת ההבהרה שהוציא משרד ראש הממשלה, מקרה זה ומקרים אחרים שקדמו לו, מפנים את הזרקור לשאלה המוסרית של עמלק ולרלוונטיות שלה בעת הזאת.

מה עלינו, כיהודים המחויבים לשמירת תורה ומצוות ובאותה מידה גם לביטחונה ולשגשוגה של מדינת ישראל המודרנית, להבין ממרכיב זה בתורה שתרם להאשמות נגדנו בחודשים האחרונים? על פניו לא ניתן למלא אחר החובה להשמיד את עמלק בימינו, שהרי, כמאמר חז"ל, "עלה סנחריב מלך אשור ובלבל את כל האומות" וגרם לנו בכך לאבד לנצח את עקבות צאצאיו האמיתיים של עמלק בין יתר העמים העתיקים (משנה ידים פרק ד' משנה ד'). אולם, הרמב"ם רואה בהשמדת עמלק מצוות עשה מן התורה.

בספרו 'קול דודי דופק' טוען הרב יוסף דב סולובייצ'יק, שניתן לקיים את מצוות מחִיית עמלק גם בימינו. הוא מצטט את אביו, הרב משה סולובייצ'יק, ואומר שעמלק איננו רק עם מתקופת התנ"ך אלא "כל אומה המתנכלת לכלות את כנסת ישראל הופכת, על פי הלכה, עמלק" (הערה 23). עמלק איננו חלק מן העבר, אלא להיפך, רעיון ההגנה על העם היהודי מפני מבקשי רעתו נותר בעינו ובמלוא עוזו.

חשוב לציין, עם זאת, שהרב סולובייצ'יק מבהיר, כי קיום מצוות מחִיית עמלק בימינו אין פירושו השמדה גמורה של עם כלשהו, ובמיוחד לא הרג של מי שאינו מעורב ישירות בתקיפת ישראל. להיפך, קיום המצווה מתבטא ביציאה למלחמה צודקת ומוסרית נגד מי שמבקש להשמידנו. זו פרדיגמת עמלק המודרנית לדידו של הרב סולובייצ'יק - הנחיה פשוטה לצאת למלחמת מגן באופן העולה בקנה אחד עם מלחמת המצווה בתורה נגד אויבינו המושבעים.

כפי שראינו בחודשים האחרונים, צה"ל נוקט משנה זהירות קיצוני לצמצום הפגיעה בחיי האזרחים במהלך המלחמה – נשלחו אזהרות לפינוי, מסדרונות הומניטריים נפתחו והופעלו, והלחימה מתאפיינת לא בגבורה בלבד, כי אם במצפוניות וזהירות. תסכימו או לא תסכימו - כל מי שגר בארץ מכיר חיילים שנפצעו או, חלילה, נהרגו תוך שמירה על הרף המוסרי המופתי של צבא ההגנה לישראל. ניתן להחיל את מצוות מחיית עמלק שעליה נקרא בשבת במלחמה זו – אך יש להחיל אותה על מחבלי חמאס בלבד ולא על אוכלוסיית עזה כולה. אף אחד איננו מעוניין במותם או בפציעתם של אזרחים חפים מפשע. חמאס לבדו נושא באשמה על המלחמה הזו ועל כל השלכותיה הטראגיות.

ישנם תלמידי חכמים שחלקו על גישתו של הרב סולובייצ'יק. הרב נחום רבינוביץ' בספרו 'מלומדי מלחמה' טוען, בהתבססו על קריאתו המדוקדקת את כתבי הרמב"ם, שיש לקרוא את דבריו של הרב סולובייצ'יק כדרשה ולא כהלכה. הרב רבינוביץ' טוען שהעברת תפקיד עמלק לאויבים אחרים של עם ישראל קלושה מבחינה הלכתית ומסוכנת הן מוסרית והן פוליטית. כתימוכין הוא מביא מדברי הרב צבי יהודה קוק, שלפיהם החזיק בדעה דומה לגישתו של הרב סולובייצ'יק. גם הרב אליעזר מלמד מזהיר מפני זיהויה של קבוצה או תנועה בת-ימינו עם קטגוריית עמלק ההלכתית.

עם זאת יש לציין, אותם קולות רבניים ראו גם הם בפרשנות הדרשנית של הרב סולובייצ'יק לעמלק תזכורת מפוכחת, שעלינו להתנגד למי שתוקף את החלשים והבלתי-מעורבים, ולמי שמבקש להשמידנו כליל.

מתוך נאמנותנו ליהדות ולעם ישראל, אנו מתעקשים להילחם בהתאם לגישתה המוסרית של התורה למלחמה. אני נדהם מגבורתם של חיילינו בשדה הקרב, אך אינני מופתע, והמוסריות המכווינה אותם למרות האתגרים הפיזיים והרגשיים העצומים שמציבה המלחמה בפניהם אינה חדלה מלהוות עבורי מקור להשראה.

אם מחבלי החמאס יניחו את נשקם וישיבו את אחינו ואחיותינו החטופים בעזה, כבר מחר יגמר המשבר ההומניטרי. לעומת זאת אם חיילי צה"ל יניחו את נשקם, כבר מחר ישראל עלולה ח"ו להיות מושמדת מן העולם ויהדות התפוצות תעמוד בסכנה גדולה. לכן חמאס מתואר כמו עמלק.

השבת, אותה התורה הדורשת מאיתנו שוב ושוב להגן על הנרמסים והנרדפים ולדאוג להם, מצווה אותנו גם לזכור שעדיין קיים רוע בעולם. אנחנו מוכרחים לקרוא לו בשמו ולהוקיע אותו, גם אם המחיר על כך כבד. התודעה ההיסטורית שלנו ממשיכה ללוות אותנו בעודנו דבקים בעקרונות המוסריות והצדק של התורה.

הרב ברנדר הוא נשיא וראש מוסדות 'אור תורה סטון'.