קניות
קניותצילום: ISTOCK

מלחמה, כמו במלחמה, ויש לה כללים משלה. גם בזמנו של המן הרשע, שרצה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, הוא נתקל בהתנגדות של מרדכי ו"בפעילות הדיפלומטית" של אסתר מול אחשוורוש.

האם יש קשר בין סיפור המלחמה במגילת אסתר לבין מלחמת אויבנו נגדנו היום וכלכלת הבית?

בתחילת המגילה, אם נתייחס להתנהגותו ה"לא הגיונית" של מרדכי שיוצא כנגד כל המוסכמות מול המן בסירובו להשתחוות לו. ב"ה היום ראשי המדינה משתדלים לפעול ללא התחשבות בדעתם של אומות העולם..." הן עם לבדד ישכון ... ובגויים לא יתחשב". ובכלכלת הבית, אנו צריכים לדאוג לא להיכנע ואף להילחם במבצעים מפתים והצעות לקבל הלוואות בלי לשקול היטב היטב את נחיצותן והכדאיות שלהן.

בהמשך, אסתר נדרשת לגשת למלך בלי להיות מוזמנת אליו, מעשה שיש לא מעט סיכון בצידו. היום, כידוע לכולנו, חיילינו הקדושים נלחמים בעוז ובאומץ לב עד מסירות הנפש באזורים מלאים בסכנות. בכלכלת הבית אנו נדרשים לגלות תעצומות נפש לחיות לפי תקציב הבית העומד לרשותינו ולהיזהר מאד "מסכנות" האורבות לנו בדרך – אם בתוך המשפחה או מחוצה לה.

אסתר מבקשת לקיים סעודה עם המן ואחשוורוש ובה היא מודיעה לאחשוורוש על תוכניתו השטנית להשמדת היהודים . פשוט מפרטת לו את רצונותיו של המן. היום ראינו בפועל את רצונותיהם ולצערנו הרב, גם את ההוצאה לפועל של הרשעים הארורים. בכלכלת הבית חייבים לבנות תקציב מפורט שבו מופיעים לנו כל "רצונותינו". ובניגוד להמן והרשעים הנ"ל, עלינו לשקול היטב אלו רצונות ניתן לממש כעת, ואלו בעתיד ..ואלו שבכלל לא.

בסוף המגילה רואים מה השלכותיהם של מעשיהם הרעים של המן, משפחתו ושותפיהם. היום רואים ומצפים בע"ה להוצאת משפטם של הרשעים במידה כנגד מידה. לעומתם, בכלכלת הבית, מי שמנהל "מלחמה" על ניהול תקציב מאוזן בע"ה יראה רווח והצלחה ויוכל גם לממש את החלומות והרצונות, ובתוכם הדאגה להוצאות עתידיות כמו שמחות, ולימודים של הילדים.

אלו כמה כללים שכדאי לאמץ בזמן הזה, על מנת לא ליפול למלכודת של הצעות מפתות וסינוור העיניים וגם למתן רצונות מופרזים מהשפע הרב שזוכים לו בארצנו הקדושה ב"ה .כמובן דבר חשוב שחייבים לזכור שמתוך כל השפע שזוכים לו, ופעילותה של "מקימי" מהווה מטרה נעלה לצדקה.