הזמר והמוזיקאי יוסף יצחק פרקש מגיש ומבצע שיר חדש, אותו הלחין והפיק מוזיקלית.

"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" - מילים שמבטאות את השמחה שהייתה לעם ישראל בנס הפורים בימים ההם, יחד עם הביטחון בזמן הזה ש- "כן תהיה לנו" בשמחת הגאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש.