ברכת נשיא המדינה יצחק הרצוג הוקרנה באולפנות ברשת החינוך נעם-צביה במהלך הכתרות רבניות הפורים ומסיבות הפורים הנהוגות במוסדות החינוך.

הנשיא אמר בברכתו כי "עניינו של פורים כידוע לכם הוא 'ונהפוכו', העובדה שאנחנו מאמינים שהמציאות יכולה להראות אחרת ושאנחנו במעשנו יכולים להפוך את המציאות לטובה יותר".

"אנחנו רואים את בוגרי ובגורות הציונות הדתית בשירות הציבורי בממשלה, בעורף, בשירות הלאומי, רואים את פעילותם בחינוך ברווחה, בתרבות, בכללה ובכל תחום ותחום. זה לא קורה במקרה, זה תוצאה של חינוך לאהבת הארץ לאהבת העם, לאהבת המדינה".

עוד אמר הנשיא כי "זו תוצאה של שנים ארוכות של עיסוק בערכים יהודיים וציוניים באמונה עמוקה ביכולת של המציאות להשתנות ביכולת שלנו להיות שותפים בתהליך ארוך ולעשות 'ונהפוכו' לסביבה שלנו, לחיים שלנו ולעצמנו".

"הקריאה של מרדכי לאסתר מי יודע אם לעת כזאת למכלות, היא גם קריאה שצריכה להדהד בנפשנו ובמוחנו להיות מוכנים לקבל אחריות לכנוס את היהודים, לחזק את החברה הישראלית ולמתמודד עם האתגרים ביחד".

לסיום אמר הרצוג: "אני מאחל לנו שנדע להתאחד לעבור ביחד כל אתגר וכמובן להתפלל ביחד אתכם שנדע להפוך את המציאות לטובה יותר למעננו ולמען הדורות הבאים, אז פורים שמח לכולכם".