עמית לנג
עמית לנגצילום: מקורות

חברת המים הלאומית "מקורות" פרסמה את דוחותיה הכספיים לשנת 2023, מהם עולה שהחברה רשמה רווח נקי של כ-190 מיליון שקל, זאת לעומת רווח נקי של כ-448 מיליון שקל בשנת 2022.

הירידה ברווח הנקי מיוחסת לאירועים חד פעמיים שנרשמו בשנה החולפת, לרבות השלמת מכירת מתקן ההתפלה באשדוד בהיקף של כ-262 מיליון שקל, כמו גם העברת חלף דיבידנד למדינה בהיקף של כ-50 מיליון שקל לטובת הוזלת תעריף המים, שנרשמה ברבעון הראשון של 2023. לפיכך, הרווח מפעילות נמשכת ב-2023, לאחר שינוי ביתרת חשבונות נדחים רגולטורים, עלה לכ-190 מיליון שקל לעומת רווח של כ-186 מיליון שקל שנרשם בשנת 2022. ברבעון האחרון של 2023, וברקע מלחמת "חרבות ברזל", הרווח הנקי של החברה הסתכם בכ-44 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ-25 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2022.

פילוח נתוני הצריכה הארציים מעלה שבתקופת הדיווח נרשמה עליה בסך צריכת המים במגזר החקלאי בשיעור של כ-1.1%, כאשר צריכת המים למגזר משקי הבית רשמה עליה מתחילת השנה ובשיעור של כ-2.1%. בסיכום הנתונים לתקופת הדיווח עולה שסך צריכת המים המצטברת הסתכמה בכ-1.78 מיליארד קוב, זאת לעומת סך צריכה של כ-1.75 מיליארד קוב בתקופה המקבילה ב-2022, עליה משוקללת של כ-1.7%. במקביל, במהלך 2023 סופקו לרש"פ ולממלכת ירדן כ-205 מיליון קוב, גידול של כ-12% לעומת כמות המים שסופקה ללקוחות זרים במהלך 2022.

עיון בתוצאות החברה מעלה שסך ההכנסות לשנת 2023 הסתכמו בכ-5.25 מיליארד שקל, עליה של כ-5% ביחס לסך ההכנסות ב 2022, בו רשמה החברה הכנסות בסך של כ-4.98 מיליארד שקל. הגידול מיוחס בעיקר לצמיחה בהכנסות הנובעת מגידול של כ-8% בהכנסות ממכירת מים לצרכנים, בעיקר בשל גידול של כ-1.8% בכמויות המים ועליית תעריפים ממוצעת בשיעור של כ-3.2%.

במקביל, עלות המכירות והעבודות גדלה מכ-4.3 לכ-4.9 מיליארד שקל, בעיקר בשל רכישות מים בכפוף להוראות הרגולציה ועליה בהוצאות האנרגיה שמקורה בשמירת מערכת המים מוכנה לאירועים שונים, גם זאת במסגרת אירועי "חרבות ברזל". הגידול בהוצאות הוביל לרווח תפעולי שהסתכם בשנת 2023 בכ-161 מיליון שקל, זאת בהשוואה לרווח תפעולי בהיקף של כ-529 מיליון שקל בשנת 2022.

ה-EBITDA בתקופת הדיווח עלה בכ-10% לכ-1.16 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.06 מיליארד שקל בשנת 2022, כאשר הוצאות המימון קטנו מכ-524 לכ-389 מיליון שקל, שמיוחסים בעיקר לשינויים במדד. יצוין שבאוקטובר 2023 אשררה חברות הדירוג מעלות S&P את דירוג החברה ilAAA/Stable.

מנכ"ל החברה עמית לנג סיכם באומרו ש"אירועי חרבות ברזל מצאו את חברת מקורות במוכנות גבוהה ומותאמת לאירועי קיצון. מוכנות זו כוללת יכולות תפעוליות ומקצועיות מהגבוהות בעולם, שמתבטאות בהמשך אספקת מים קבועה לכלל הצרכנים על אף אתגר המלחמה. דו"חות החברה לשנת 2023 משקפים שיפור בכל המדדים התפעוליים והפיננסיים ומעידים על חוסנה של מקורות וחוסנו של משק המים הישראלי".

יו"ר דירקטוריון החברה יצחק אהרונוביץ' הוסיף ש"תקופת הלחימה שנמשכת מאז אוקטובר הובילה את חברת מקורות לעמוד באתגרים רבים, תוך שמירת יכולת אספקת המים למשקי הבית, התעשייה והחקלאים. תכניות הפיתוח שאושרו לנו לשנים הקרובות יחזקו את מוכנות משק המים לאירועי קיצון".