השופט חאלד כבוב
השופט חאלד כבובצילום: פלאש 90

נציב תלונות הציבור על השופטים אורי שוהם מצא את התלונה נגד שופט העליון חאלד כבוב מוצדקת.

במענה לתלונת ארגון לביא וארגון בצלמו כתב נציב תלונות הציבור על השופטים כי: "יש לתמוה" על גרסת שופט העליון חאלד כבוב "שכן, לבקשה למתן צו מניעה וצווי עשה צורף הסכם הפשרה שבו מופיעים ילדיו של השופט כמייצגי הנתבעים ובנו וואליד כבוב חתום כמי שאישר אותו. סבורני, כי עיון בתיק המדובר על נספחיו (הגם שהם רבים), כפי שהשופט עצמו ציין בהחלטתו כי עשה, היה מגלה על נקלה, כי ילדיו קשורים, בין במישרין ובין בעקיפין בהליך, ושומה היה עליו שלא לדון בתיק, ובוודאי שלא ליתן כל החלטה בעניין".

התלונות הוגשו לנציב קבילות הציבור על השופטים, לאחר שהעיתונאי אבישי גרינצייג חשף בתאגיד השידור הציבורי את הממצאים החמורים בנוגע להתנהלותו של השופט כבוב.

ארגון לביא קורא לוועדה לבחירת שופטים שלא להשלים עם שופט שניצל את כוח משרתו ופעל בניגוד עניינים, אלא לפעול בהתאם לסמכותה ולהורות על הדחתו של שופט בית המשפט העליון חאלד כבוב.