מ"מ נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמן
מ"מ נשיא בית המשפט העליון, השופט עוזי פוגלמןצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

ראשי אגפי החקירות לשעבר בשב"כ, שמונו בידי מ"מ נשיא בית המשפט העליון השופט עוזי פוגלמן, פועלים לחשוף את זהות המקור העיתונאי שהדליף את פסק דין הסבירות בניגוד לכתב ההסמכה שלהם, שהגביל את עיסוקם להיבטים מערכתיים בלבד של שמירת מידע. כך מדווח העיתון "ישראל היום".

עובדים בבית המשפט סיפרו לעיתון כי הם נשאלו באופן ישיר מי הדליף את פסק הדין, ואף תושאלו ספציפית לגבי לשכותיהם של שני שופטים בעליון.

כמו כן, אף שכתב ההסמכה מאפשר להפליל את הנחקרים, טוענים העובדים כי זכויותיהם בהליך לא הובאו לידיעתם.

בתחילת חודש פברואר, לאחר שטיוטת פסק הדין בבג"ץ הסבירות הודלפה לחדשות 12, מינה פוגלמן, "צוות לבחינת ההיבטים המערכתיים הנוגעים לגילוי מידע מתוך טיוטת פסק הדין".

כשמו של הצוות, שבו חברים ראשי אגף החקירות בשב"כ לשעבר חגי אבימור ואייל דגן, נקבע בכתב המינוי כי רשאים לחקור אך ורק "היבטים מערכתיים" של שמירת מידע. השופט פוגלמן פירט את פעולות החקירה שיבצע הצוות, אך הוא לא העניק לצוות סמכות לחשיפת המקור העיתונאי.

עוד דווח כי במהלך החודש האחרון נקראו לתשאול עובדי ביהמ"ש העליון - שופטים, עוזריהם המשפטיים, מתמחים ומזכירות, עובדי המחשוב, הביטחון ועוד. כמה מהעובדים סיפרו כי כשהשיבו שאינם יודעים מיהו המקור העיתונאי, הם התבקשו בכל זאת להעריך מיהו לדעתם. לדברי מקורות, היו עובדים שנשאלו באופן ספציפי על שתי לשכות של שופטים בעליון.

חלק מהשאלות שהופנו לעובדים היו עלולות לסכן אותם בחשד לעבירה פלילית או משמעתית. לטענתם, הנהלת בתי המשפט וצוות הבדיקה לא טרחו להודיע לעובדים על זכויותיהם בהליך.

גם המינוי של אבימור ודגן לצוות הבדיקה מעלה תהיות. אבימור היה פעיל נגד הרפורמה המשפטית ואף ביקש להצטרף לעתירה בבג"ץ הסבירות, שאת הדלפתו הוא חוקר.

דגן היה חבר בצוות מררי, שבדק את השימוש ברוגלות על ידי המשטרה, ואשר עבודתו התבררה ככישלון.

מהרשות השופטת נמסר: "צוות הבדיקה מורכב ממנהל בתי המשפט לשעבר, השופט מיכאל שפיצר, ומשני ראשי אגפי חקירות בשב"כ בעבר שנבחרו על סמך הניסיון והרקע המקצועי שלהם, ומטעם זה בלבד. בהתאם לכתב המינוי, הצוות נפגש עם כלל שופטי בית המשפט העליון ועם עובדים וגורמי מערכת. הפגישות הן וולונטריות ומתנהלות בפתיחות וברוח טובה".

"בניגוד לאמור בשאילתה, הצוות לא מקיים חקירות ועל כן לא נדרשת אזהרה. נוסף על כך, הטענה כאילו ממלא מקום הנשיא פועל באמצעות הצוות לחשיפת מקורות עיתונאיים היא מופרכת. השיחות נועדו לצורך בדיקת מנגנוני העבודה שאפשרו את דלף המידע, ולשם גיבוש הצעות לשיפור ההגנה על מידע בהיבט האנושי והטכנולוגי כאחד. הצוות צפוי להגיש דוח והמלצות ראשוניות עד תחילת חודש מאי, ובהמשך לכך יוחלט על אופן הטיפול בנושא. בעת הזו, וכל עוד הבדיקה נמצאת בעיצומה, לא נוכל להוסיף מעבר לכך" לשון התגובה.