אמסלם ועו"ד מוטי שמעוןדוברות

השר לשיתוף פעולה איזורי דוד אמסלם עתר היום (ראשון) לבג"ץ בדרישה לגייס ערבים לשירות צבאי או אזרחי, זאת ברקע החלטת בג"ץ בעניין גיוס החרדים.

בעתירה שהגיש באמצעות עו"ד מוטי שמעון נכתב כי צריך "להפסיק נוהג לא חוקי ולא ראוי של מחדל והתעלמות מגמתית פסולה של המשיבים מקיומם של ערבים שהם מיועדים לשירות בטחון ויוצאי צבא".

אמסלם הוסיף בעתירתו: "לפי חוק שירות ביטחון, על כל אזרח ותושב קבוע, ללא הבדלי גזע, דת, לאום או מוצא חלה חובת שירות ביטחון".

"כלומר, מוצאו הדתי של אדם אינו מהווה שיקול רלוונטי לחיוב בשירות ביטחון או למתן פטור משירות ביטחון".

אמסלם הסביר "החלטתי לעתור לבג"ץ, באמצעות עו"ד מוטי שמעון, מכיוון שציבור הערבים בישראל זכאי לזכויות שמקבל כל אזרח ישראלי אולם לא נושא בשוויון בנטל בכל הנוגע לחובת הגיוס לצבא".

"אני לא בונה על המוסד הזה, שאני קורא לו היכל הצבועים, אבל מעניין אותי לראות כיצד יצליחו לברוח הפעם מקבלת החלטה, אחרי ההחלטה שקיבלו בנוגע לגיוס חרדים", הוסיף.

עוד אמר: "אני בעד ליצור שוויון בנטל כך שכלל האזרחים במדינה הזכאים לזכויות יישאו בנטל הגיוס לצה"ל או בשירות לאומי (אלא אם כן קיבלו פטור או דחיית שירות כפי שהחוק מאפשר) ובכך ימלאו את חובתם האזרחית".