חגי רזניק
חגי רזניקצילום : ששון תירם

היום התבשרנו על עוד אירוע דקירה בבאר שבע שהפעם לשמחתנו המפגע נוטרל לפני שלקח חיים איתו, שלא כמו מותו של אורי מויאל ז"ל גיבור ישראל אשר נטרל את המחבל ומצא את מותו הטראגי והבלתי נסלח.

הדוקר הבוקר בעל עבר פלילי מורכב שהיה לקראת ריצוי עבודות שרות במקום מעצר – דקר. ונוטרל לפני שהרחיב את מעגל הזוועה.

האוכלוסיה הבדואית בנגב מונה מעל 300 אלף איש ולצד חוסר תשתית פיזית וחברתית יש כניסה הולכת וגדלה של לאומנות פלסטינית ומצבורים של נשק לא חוקי. היכן שהמדינה לא נמצאת אין ואקום.

אמרנו כבר לא פעם שנשק שמשמש לפשיעה ישמש בעתיד לפח"ע, אבל לא מספיק להתריע ונדרש לעשות מעשים ברורים בשטח.

חקיקה ראשית צריכה לתת סמכות בחוק להסדרה אכיפה, בניית תשתית חינוכית, חברתית ופיזית. עד היום הגופים העוסקים בנושאים הללו לא מקבלים את סמכותם בחוק אלא בכוח החלטות ממשלה בלבד – להסדרה, לטיפול ולתכלול המענים המדינתיים.

לצד הכלים ההסדרתיים, חברתיים וחיזוק והזהות הישראלית נדרשים גם כלי אכיפה ברורים. כבר הצגנו בעבר למקבלי ההחלטות כי בחברה הבדואית "תפיסת התחנה כלבנת הייסוד" עם כוח סיור ושיטור קטן איננו מספיק ויש צורך להקים שיטור "פדארלי" על-תחנתי בעל יכולות מודיעין עצמאיות וסמכויות משמעותיות ברמה המבצעית.

כמו כן יש צורך גם באיסוף נשק לא חוקי ושימוש בכלים קיצוניים יותר של מעצרים מינהליים כולל שימוש בשירות הביטחון הכללי - דבר שבסקר שערכנו בעבר במכון ריפמן יש מעל 80 אחוז תמיכה גם בחברה הבדואית בעצמה. יש גם לפעול להגדלת הענישה דרמטית בחוק על החזקת נשק,על פשיעה חוזרת ועוד.

לצד בניית מרחב "ייעודי" בתוך המחוז הדרומי במשטרה יש ליצור גם מערכות מובנות של שיטור מקומי המבוססות על כוח משולב – שיטור וסייר אזרחי. לכך כבר יש תקנה ייעודית קיימת שלא ממושת דיה –"תקנת השיטור העירוני".

בנוסף חייבים להפסיק את מתן האזרחות לתושבי שטחים שמגיעים בקשרי משפחה לנגב – ככל שתגדל זהות פלסטינית בנגב היא תגבור על זהות ישראלית אין ואקום. וכך גם לגבי עובדי הוראה שמקבלים השכלתם בשטחים ומקבלים הכרה בסופו של דבר על ידי המל"ג הישראלי. כל אלו הן החלטות של המדינה ולא גזירת גורל.

צריך להבין כי החברה הבדואית גילתה סולאריות רבה לאחר השביעי לאוקטובר ורבים מבניה הם לוחמים נועזים בצה"ל במערך הגששים והמערך הקרבי ואזרחים טובים, מדובר באוכלוסייה מגוונת שגדלה ולכן את העשבים השוטים צריך לעקור מן השורש. הכול לצד חיזוק הזהות הישראלית, אחרת נצטער כולנו.

חגי רזניק הוא ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב