קובי אלירז
קובי אלירזצילום: חיים טוויטו

יוסף רוסו ידידי, קראת לילד בשמו, מטרת קמפיין גיוס החרדים בעיתוי הנוכחי היא בעיקר הפלת הממשלה.

כל המצטרפים אליו בעת הזו מצטרפים להפלת הממשלה ולהפסקת המלחמה החיונית והצודקת.

בכל זאת, לאור הסכמתי עם ניתוחך, ולאור אמונתי כי התורה היא הבסיס לקיומנו כאן ולקיומו המתוקן של העולם כאשר עם ישראל נמצא במדינת ישראל. בכל זאת לגופה של סוגיית הגיוס, כאשר העיתוי יתאים יותר, אנסה להתמודד בפוסט זה עם חלק מטענות אי הגיוס של החרדים, להלן;

הטענה הקלאסית הראשונה היא שחייבים להחזיר את עולם התורה שאבד בשואה. ולאחר מכן נחשוב על הנוסחה מחדש…

אז ב׳גרוסו מודו׳, מס היהודים בעולם לפני השואה (1922) דומה למס היהודים החיים היום בעולם, 15 מיליון.

כמה למדו אז בישיבות כעיסוקם המרכזי, ׳תורתם אומנתם׳?

1. בוולוזין שהיתה ׳אם הישיבות׳ דאז, בימיה הטובים למדו בה 400 תלמידים, גם אם נכפיל את זה ב 20 ישיבות כאלו נגיע ל 8,000 בחורי ישיבות דאז (המספר כנראה היה נמוך יותר). רוב היהודים עבדו, קבעו עיתים לתורה, חלקם גם בוודאי היו יראי שמיים, אבל לא הוגדרו כתורתם אומנתם.

2 כמה תלמידי ישיבה היו בסורא ובפומפדיתא? בגלות בבל 1000? 2000? 5,000? 10,000?

תלמידי רבי עקיבא שמתו במגפה הינם 24 אלף לכאורה אלו היו בני הישיבות דאז, כמו"כ בוודאי היו כאלו מתוכם שהצטרפו כחיילים בצבאו של בר כוכבא (שיטת רב שרירא גאון) שמנה כמה מאות אלפים (מתוכם תלמידי ר"ע היו כ- 5.5% מקסימום).

היום יש כ-12,000 דוחי גיוס ׳תורתו אומנתו׳ בשנה ממוצעת רק בישראל.

נכפיל זאת עד גיל הפטור 26 (18-26) נגיע ל- 96 אלף גברים.

נחשב גם את הגברים מגיל 26 עד גיל 41 (גיל הפטור לרוב המילואיניקים, זה עוד 15 שנים כלומר עוד 180 אלף בקירוב (כמובן שלא כולם לומדים תורה), כלומר סה"כ הגענו לכ-280 אלף גברים שאינם משרתים בגילאי 18-41 רובם ככולם בציבור החרדי.

זה משהו כמו 12.5% ממשקי הבית היהודים במדינה וכ- 6.5% ממשקי הבית מיהודי העולם כולו (גם אם נוסיף עוד 50 אלף תלמידי ישיבות מהעולם כולו, כמובן שחלקם הגדול גם יתגייס).

זה לעומת 1% מקסימום של תלמידי ישיבות לפני השואה, על פי אותם משקי בית. 2.3 מיליון משקי בית יהודים.

3. הלווים במדבר שעבדו במשכן היו 22,300 אלף גברים בערך כ- 4% מ- 600,000 אלף ריבוא גברים בישראל.

הרמב"ם כותב שכל אחד מישראל שנשאו ליבו לעבוד כמו שבט לוי וללמוד תורה רשאי לעשות כן, לאיזה כמות הוא כיוון?

לכאורה בעמ"י לאורך הדורות היה בממוצע ובמקסימום בין 1% ל-5% לומדי תורה שזוהי אומנתם, כמובן שעוד הרבה שהיו קובעים עיתים לתורה וגם עובדים וגם חיילים בעת הצורך, אבל כמות מאוד קטנה הוגדרו שתורתם אומנתם.

תקנו אותי.

יש כמובן עוד סיבות אבל ניתן את רובם לפתור בעיקר את התאמת הצבא לחייל החרדי. כולל הגדרת ומינוי ׳קצין חרדים ראשי׳ לטובת שילובם המיטבי בצה"ל.

ליבת הפטור והישענות הדחוקה מבוססת על דברי הרמב"ם שמצריכים עיון כאמור ולא ניכנס לשאלת המחויבים בגיוס במלחמת מצווה, עזרת ישראל מיד צר ואידך זיל גמור.

הצעתי היא, לגייס לפחות את מחצית השנתון הממוצע של דוחי השירות בגיל 21 כולל הנשואים למסלול של עד שנה וקצת בצבא מותאם לחרדים, כלומר מסלולי הכשרה לכלל המקצועות לרבות לוחמים, מה שיגדיל באופן משמעותי את כמות המילואימניקים שכל כך נצרכת, 6,000 איש (חצי שנתון ממוצע) כפול 20 שנתונים ב-20 השנים הבאות (עד גיל 41) שווה עוד 120 אלף חיילי מילואים, זה פשוט ונצרך ואפשרי ושם את המספרים יותר קרוב לאחוזים הנכונים והרלוונטיים כולל התחשבות והערכה נכונה וראויה למעמד תורתו אומנותו ובכלל לקיום התורה ולחשיבותה בעם ישראל.