נטעלי שם-טוב: התקפות ארסיות על חוקרת - רק בגלל קרבה משפחתית ליעקב ברדוגוחדשות 13