מבקר המדינה טוען בדו"ח שפרסם היום (שלישי) בנוגע למעונות ראש הממשלה כי קיימת חולשה מתמשכת מצד משרד ראש הממשלה לאורך עשור בהקמת מבנה חדש למשרד ובשיפוץ מעונו הרשמי של ראש הממשלה.

מצב זה, לטענת המבקר, הוביל להוצאות ניכרות על מיגון ובינוי במעונות הפרטיים של ראשי ממשלה, לחוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור ולבינוי בנכסים פרטיים שמביא לכדי עירוב לא רצוי בין הפרטי לציבורי.

לנוכח העיכוב הניכר בקידום פרויקט הקמת המבנה למשרד רוה"מ והצפי שהוא יושלם רק בעוד כמה שנים, נדרשו פעולות בינוי ומיגון נרחבות ומיידיות במעון הרשמי של ראש הממשלה ברחוב בלפור. ממצאי הדו"ח מלמדים כי הדבר לא נעשה: "משרד ראש הממשלה לא ביצע את תוכנית השיפוץ של המעון משנת 2018 ותוכנית נוספת משנת 2019, והמשרד עדיין לא התאים את המעון הרשמי של ראש הממשלה לדרישות גורמי הביטחון", כותב המבקר.

הוא מציין כי "בין הגורמים לעיכוב של 32 חודשים בשיפוץ המעון הרשמי בבלפור היו מחלוקת במשרד רוה"מ בעניין מימון שיפוץ המעון הפרטי בקיסריה (כ-8 חודשים, בשנים 2019-2018); אי-פינוי המעון הרשמי בבלפור (כ-18 חודשים, בשנים 2021-2019); ושיתוף מאוחר של השב"כ (כ-6 חודשים, 2022-2021)".

המבקר מצא כי ההתנהלות האיטית והלקויה בכל הנוגע לקידום השיפוץ של המעון הרשמי בבלפור השיתה על אוצר המדינה הוצאות בהיקף כספי ניכר. כך למשל, עבור מיגון ושיפוץ החצר הפנימית והמטבח של המעון הרשמי בבלפור נרכשו ב-2018 מוצרים בעלות של 15.8 מיליון ש"ח - אך בשל העיכוב בשיפוץ המעון רוב המוצרים התיישנו או הושמדו. עד למועד העדכון שמסר משרד רוה"מ בפברואר 2024, הוציא המשרד הזמנה בסך כ-37.3 מיליון ש"ח לביצוע הפרויקט בבלפור, מסך זה נוצל בפועל סך של כ-3.4 מיליון ש"ח (9%). שיפוץ המעון בבלפור צפוי להסתיים ככל הנראה בסוף שנת 2025 לכל המוקדם, כחמש שנים לאחר פרסום הביקורת הקודמת.

המבקר כותב עוד כי "בשל העיכוב בשיפוץ המעון הרשמי בבלפור, נמנעה כניסתם של ראשי ממשלה למעון בשנים 2021-2023 ועלה הצורך להתאים את מעונותיהם הפרטיים לשימוש כסביבת עבודה הנעשית ברגיל במעון הרשמי. לצורך כך השקיעה המדינה כ-56 מיליון ש"ח, מינואר 2019 ועד יוני 2023, לביצוע עבודות מיגון ובינוי בבתיהם הפרטיים של ראשי ממשלה".

המבקר מצא כי עלות מיגון המעון הפרטי ברעננה של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, בתקופת כהונתו הגיעה ל-24.9 מיליון ש"ח. לצורך מיגון מעון זה שכר משרד רוה"מ במשך כ-12.5 חודשים אמצעי אבטחה ומיגון זמניים בסך כ-9.5 מיליון ש"ח. האמצעים נשכרו מכוח הסכם שנועד לספק אמצעים לאירועים נקודתיים, ולגבי חלקם נקבע מודל חיוב על בסיס שעתי, שלא התאים לשכירת הציוד למיגון ממושך ורצוף של מעון פרטי של ראש ממשלה.

עקב כך שילם המשרד על פריטים נלווים לצורך אבטחה ומיגון - שכירת תאי שירותים ניידים סך של כ-103,000 ש"ח לפריט בחודש, ועל שכירת גנרטורים סך של כ-390,000 ש"ח לפריט בחודש, ובסך הכול כ-6.2 מיליון ש"ח, כ-65% מההוצאה הכוללת על שכירת אמצעים זמניים (שהסתכמה בכ-9.5 מיליון ש"ח). הסכום ששולם עלה באלפי אחוזים על הסכום שנדרש היה לשלם לוּ נשכרו האמצעים מראש לפרקי זמן ארוכים יותר.

במעון הפרטי ברעננה הותקנו, על פי דרישות השב"כ, אמצעי מיגון קבועים בסך כ-14.5 מיליון ש"ח. השב"כ הניח בעת קבלת ההחלטה בדבר אמצעי המיגון כי אפשר יהיה לעשות שימוש חוזר באמצעים, אולם קרוב לוודאי כי האפשרות לעשות זאת לא תמומש הלכה למעשה. למשל, 6.8 מיליון ש"ח הוצאו על רכישת ציוד אבטחה פיזית, שלדברי משרד רוה"מ אינו בר שימוש חוזר, ו-5.7 מיליון ש"ח הוצאו על רכישת אמצעים טכנולוגיים שלדברי משרד רוה"מ ניתנים לשימוש חוזר, אולם הם נמצאים באחסון ועלולים להתיישן, ואין ודאות כי ייעשה בהם שימוש חוזר.

בנוסף, עלות מיגון המעון הפרטי בתל אביב של ח"כ יאיר לפיד, בתקופת כהונתו כראש הממשלה, הגיעה ל-3.58 מיליון ש"ח. כ-2.79 מיליון ש"ח (כ-78%) מסכום זה שימשו לשכירת אמצעי אבטחה ומיגון זמניים. לצורך מיגון המעון בתל אביב לא נעשה שימוש באמצעים שפורקו ממעונות אחרים.

עלות עבודות האבטחה והמיגון במעון ברחוב עזה ובמעון בקיסריה בתקופות הכהונה של ח"כ בנימין נתניהו כראש ממשלה, מינואר 2019 ועד נובמבר 2023, הסתכמה בכ-27.8 מיליון ש"ח, מהם 960 אלף ש"ח למיגון ותחזוקת המעון בקיסריה בשנת 2019; כ-19 מיליון ש"ח למיגון המעון הפרטי-חלופי ברחוב עזה (כ-10.4 מיליון ש"ח מסכום זה שימשו לצורך התקשרות לביצוע עבודות בטיחות ומיגון של חלונות מרפסת המעון הפרטי ברחוב עזה), וכן לשכירת דירות תפעול ודיור למאבטחים בשנת 2023; וכ-7.7 מיליון ש"ח למיגון המעון הנוסף בקיסריה ולשכירת דיור למאבטחים, בשנת 2023.

בנוסף מדגיש אנגלמן כי "על פי דו"ח יועץ מיגון שהוגש למשרד רוה"מ בפברואר 2023, המעון הרשמי חלופי ברחוב עזה אינו מתאים לשמש מעון לראש הממשלה בתרחיש 'איומי מלחמה', ובזמן 'אירוע משמעותי' ראש הממשלה ומשפחתו "אינם אמורים לשהות בדירה. במהלך החודש הראשון למלחמת "חרבות ברזל", לכל הפחות, התגורר ראש הממשלה מחוץ למעון הרשמי-חלופי ברחוב עזה. נכון לעת הזו, משך המלחמה אינו ידוע ומשרד רוה"מ פעל להצבת מרחב מוגן בחצר המעון הרשמי-חלופי והעריך את עלותו ב-474,000 ש"ח. בפברואר 2024 ציין משרד רוה"מ כי "המעון החלופי ברחוב עזה אומנם אינו מתאים לאיומי מלחמה, אך הותאם ועונה על כל שאר איומי הייחוס, ואף באשר לאיומי מלחמה צומצם הסיכון". עולה אפוא כי המעון ברחוב עזה אינו מתאים לאיומי מלחמה, וכי המענה שניתן להציב למול איום זה חלקי בלבד. נכון לאוקטובר 2023, העלות הצפויה של מיגון המעון ברחוב עזה מסתכמת ב-18 מיליון ש"ח.

המבקר אנגלמן ממליץ למשרד רוה"מ "לפעול לתיקון מכלול הליקויים המפורטים בדוח ביקורת זה, לקדם החלטה בדבר אישור הפרויקט להקמת מבנה למשרד רוה"מ ומעון רשמי לראש הממשלה - ולהעמיד מעון מתאים לרשות ראש הממשלה, בהיבטי בטיחות, אבטחה ויעילות תפקודית ותקציבית, עד לעת שבה אפשר יהיה לאכלס את המעון הרשמי. לנוכח התממשות תרחיש המלחמה באוקטובר 2023, אשר במהלכו 'ראש הממשלה ומשפחתו אינם אמורים לשהות בדירה', כלומר במעון הרשמי-חלופי, מומלץ כי משרד רוה"מ ישקול מחדש את הצורך בהשלמת ביצוע התוכניות למיגון קבוע של המעון ברחוב עזה, בעלות אשר נכון לאוגוסט 2023 נאמדה בכ-18 מיליון ש"ח, ובמקום זאת ישקול רכישת מבנה או שכירת מבנה עבור מעון רשמי לראש הממשלה, אשר יענה על כל הצרכים".

אנגלמן מדגיש כי "הבינוי והמיגון של מעונות ראשי הממשלה מבטאים חוסר יעילות ובזבוז כספי ציבור. מדובר בהתנהלות שערורייתית. אין דרך להסביר כיצד אומת הסטרטאפ לא מצליחה להקים מעון לראש ממשלת ישראל במשך עשור שלם ואף שיפוץ המעון בבלפור נגרר שנים ארוכות. תחת זאת משרד ראש הממשלה הוציא בשנים האחרונות - כ- 56 מיליון ש"ח על בינוי ומיגון מעונות פרטיים של ראשי הממשלה - ח"כ נתניהו (27 מיליון ש"ח), נפתלי בנט (25 מיליון ש"ח) וח"כ לפיד (4 מיליון ש"ח)".

"גם בעת המלחמה, לא קיבלתי הסבר מדוע מוציאים עוד ועוד מיליוני שקלים על מיגון המעונות הפרטיים של ראש הממשלה נתניהו. זאת בשעה שהמעון ברחוב עזה כלל אינו מותאם לאיומי מלחמה ומשכך בשבועות הראשונים של המלחמה ראש הממשלה לא התגורר בו. הבינוי בנכסים פרטיים מביא לעירוב לא רצוי בין הפרטי לציבורי. משרד ראש הממשלה אף לא סיפק הסבר מדוע במקום לבזבז עשרות מיליוני ש"ח שיורדים לטמיון על שיפוץ מעונות פרטיים המשרד לא רכש דירה חלופית בירושלים שתהיה בבעלות המדינה ובה יושקעו כספי הציבור והיא תעמוד לרשות כל ראשי הממשלה. המציאות הנוכחית לא יכולה להמשך".

"במבט צופה פני עתיד, מוטלת על הגופים המבוקרים ועל ראש הממשלה ח"כ נתניהו וראשי הממשלה שיכהנו בעתיד, החובה להבטיח כי עקרונות היעילות והחיסכון יעמדו מעתה והלאה במרכז הליכי הטיפול וקבלת ההחלטות בנושא. פעולה לאורם של עקרונות אלו מחויבת בראש ובראשונה מטעמים ערכיים וציבוריים, בפרט מקום בו ההוצאה הציבורית מוצאת בזיקה למעונו הפרטי של ראש הממשלה", סיכם.

מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה לדו"ח המבקר: "ביחס לדו"ח המבקר עולה שאלה אחת בסיסית: למה בכלל היה צריך להרוס את המעון הרשמי בבלפור ולמה בנט בחר להתגורר במעונו הפרטי ברעננה שנה שלמה עוד לפני הריסת מעון רה"מ הרשמי בירושלים על ידי לפיד".

"כשראש הממשלה נתניהו חזר לתפקידו לפני למעלה משנה, המעון הרשמי בבלפור היה הרוס לחלוטין כתוצאה מהחלטה תמוהה ובלתי נחוצה של ממשלת בנט-לפיד להרוס באופן מאסיבי את כל פנים המעון - לרבות הרצפה והתקרה - ולהשאיר רק את הקירות החיצוניים. לא היה בכך כל צורך. אפשר היה להסתפק בתוכנית השיפוץ והמיגון המינימלית המקורית שגובשה בממשלת נתניהו הקודמת שהייתה אורכת כמה חודשים ולא שנים, והייתה חוסכת למדינה עשרות מיליוני שקלים".

"כתוצאה מההרס המאסיבי במעון בבלפור על ידי ממשלת בנט-לפיד ראש הממשלה נתניהו נאלץ להתגורר בדירתו ברחוב עזה שנמצאת על רחוב ראשי בירושלים ושחשופה לאיומי ירי מעשרות גגות ודירות שמקיפות אותה. בנסיבות אלה, בזמן המלחמה הנוכחית ובצבר האיומים, רמת האיום על ראש הממשלה נתניהו היא בדרגה הגבוהה ביותר ומחייבת טיפול מיידי. לכן, גורמי הביטחון חייבו סידורי מיגון שימנעו סכנת חיים יומיומית על ראש הממשלה נתניהו. יודגש כי במעונו של ראש הממשלה נתניהו לא בוצע שום שיפוץ אלא רק סידורי מיגון הכרחיים שנקבעו על ידי גורמי הביטחון", לשון תגובת לשכת ראש הממשלה.