עו"ד מיכל כהן, הממונה על התחרות
עו"ד מיכל כהן, הממונה על התחרותצילום: Yonatan Sindel/Flash90

סנו תשלם למעלה מ-16 מיליון ש"ח לאוצר המדינה, בגין הפרות לכאורה של הוראות חוק קידום התחרות בענף המזון. הכספים ישולמו במסגרת ההסכמות אליהן הגיעה הממונה על התחרות עם סנו.

בראשית שנת 2022 פתחה הממונה על התחרות בבדיקה רוחבית של כלל ההסכמות הקיימות בין ספקי המזון הגדולים לקמעונאי המזון הגדולים.

הבדיקה התמקדה בהתנהגות הספקים ובחנה את מכלול היחסים המסחריים שבין כל אחד מהספקים הגדולים לבין כל אחד מהקמעונאים הגדולים ואת עמידתם בהוראות חוק המזון.

לבסוף, הגיעה הממונה להסכמות לפני כשנה עם מרבית הספקים הגדולים שעלה חשש כי הפרו את חוק המזון, ובמסגרתן ספקי המזון שילמו במצטבר מעל 23 מיליון ש"ח לאוצר המדינה.

במסגרת ההסכמה עם סנו כעת, תשלם סנו סך כולל של כ-16 מיליון ש"ח בגין הפרות סעיפים בחוק המזון העוסקים בהתערבות בשטחי תצוגה אצל קמעונאים, בהמלצות מחיר לקמעונאים ובהעברות תשלומים לקמעונאים, בכסף ובשווה כסף, שלא כהנחות למוצרים אותם היא מוכרת להם.

העיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה עם סנו, בדומה לעיצומים המוסכמים אליהם הגיעה הממונה בעבר עם ספקים גדולים, מאפשרים אכיפה מהירה ויעילה של הוראות חוק המזון, ומגבירים את ההרתעה בענף המזון מפני הפרתן.