הרב שלמה בן חמו נושא דברים
הרב שלמה בן חמו נושא דבריםצילום: באדיבות המצלם

במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים נערך כנס השקה לספרו החדש של אגוד חכמי המערב בא"י, ספר "שכינה במערב" חלק ב', העוסק בציונות ובהר הבית בהלכה ובהשקפה מנקודת מבטם של חכמי המערב.

הספר מוקדש לזכרו של הרב אברהם שלוש זצ"ל – רבה של כפר סבא וחבר נשיאות האגוד. עורכי הספר, הרב יהודה שלוש והרב רפאל דלויה, מדגישים כי "עבור חכמי המערב, הציונות הינה חלק מהיהדות באופן טבעי, ולכן ברובם הגדול, חכמים אלו תמכו בתנועה הציונית ובהקמת מדינת ישראל וראו בכך התגשמותו של חזון הנביאים וניצני הגאולה".

הרב שלוש מרחיב על דעת הרבנים על עלייה להר הבית: "בספר התייצבות גלויה וברורה של רבני צפון אפריקה לצד המזרזים לעלות להר הבית ולהתפלל שם, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, ואת דבריו של הרב דוד שלוש זצ"ל כי הכרזה על איסור לעליה להר הבית תהיה בכיה לדורות, מה שלצערנו קרה וקורה היום", אומר הרב.

לדבריו, "בספר זה עולה לדיון שאלה מעניינת שכתב הרב דוד שלוש זצ"ל, האם עליה בנעלי עור בהר מותרת בזמן הזה, שהרי בגמרא טעם האיסור לעלות בנעלי עור הוא משום ביזוי המקדש הואיל ונעליהם היו מלוכלכות בהבל הדרך ולכלוכיו, אבל בימינו שהליכה ללא מנעלים היא לא מכבדת ואדרבה הליכה עם נעלים מכובדות היא דרך כבוד, האם יש לשנות את הדין, ולדעתו יש לבוא למקדש כמי שהולך לפגישה עם אדם חשוב בבגדים מכובדים ונעלים מכובדות".

"ואין להקשות מהכוהנים שבמקדש שחלצו נעליהם בעזרה, שם הטעם שלא תחצוץ הקדושה בין שבקרקע המקדש לעובד ותהיה השפעתו רבה עליו, כשם שאסור שיחצוץ בגד נוסף לכהן, מעבר לבגדי הכהונה".

"בהתאם לרוח זו אגוד חכמי המערב מארגן עליה להר בחול המועד פסח וסוכות לעלות ולהשתחוות להשם בהר בהתאם להוראות החוק. בספר דיון עומק בנושא האם יש לבטל את הצומות בימינו לאור קיום דברי הנביאים צום הרביעי וצום החמישי יהיה לבית ישראל לימים טובים, והמורם מן הספר הוא שמה שחסר זה ההחלטה של גוף רוחני גדול בישראל. התשתית ההלכתית קיימת".

עוד אומר כי "הספר הוא בבחינת הלכתא למשיחא, דן בסוגיות הגאולה כאילו היו הלכות שבת והלכות פסח. ויהי רצון שהשם יזכנו לגאלה השלימה ולבניין המקדש בקרוב. כמו כן דיון בנושא שינוי נוסח תפילת נחם, אחר שירושלים כבר אינה חרבה ולא בזויה. שינוי נוסח התחנון שבשני וחמישי בו אומרים את דברי עזרא ונחמיה ירושלים ועמך לחרפה לכל סביבותינו".

"בספר דיון מעניין בעניין חידוש הסנהדרין שיחליף את הגוף המנוון וחסר הערך והמשמעות של הרבנות הראשית לישראל שהפכה לא רלוונטית ומקבילה פוליטית לכנסת ואינה משקפת את רוח האמתית של העם", מסכם הרב.

הספר מחולק לשלושה חלקים: חלק א', השקפתם של חכמי המערב על מדינת ישראל, בו מובאים כתביהם של עשרות חכמים שחיו בתקופת קום המדינה, חלק ב': משנתם ההלכתית של חכמי המערב, בו מובאים דעותיהם ופסיקותיהם של חכמי המערב בנוגע ליום העצמאות, יום ירושלים, כניסה להר הבית ועוד. וחלק ג': משנתם של חכמי המערב בימינו, בו מובאים מאמרים של רבני זמננו בסוגיות הקשורות למדינת ישראל, יום העצמאות והר הבית.

הספר זכה לדברי ברכה של הרב אליהו אברז'ל – ראב"ד ירושלים, הרב שלמה בן חמו - רבה של קריית גת, והרב יעקב פרץ - מו"ץ וראש ישיבה בירושלים.