הרב שאול דוד בוצ'קו, נשיא ישיבת כוכב יעקב, מסר שיעור לתלמידי הישיבה לרגל הגיוס לצבא.

"השנה קרה משהו, הייתם צריכים ללמוד עוד כמה חודשים והצבא ביקש מהישיבה להקדים את הגיוס שלכם בגלל המצב בו אנחנו נמצאים", פתח הרב את השיעור.

בהקשר לסוגיית גיוס החרדים שנמצאת בכותרות אמר כי "אנחנו נמצאים בתקופה קשה בתולדות ישראל, איומים מכל צד ובוודאי אנחנו יודעים ש'אם השם לא ישמור בית שווא עמלו בוניו בו'. אם הקב"ה לא שומר עלינו אז החיילים לא יוכלו להצליח בתפקידם, אבל אם אין חיילים אז הקב"ה לא עוזר, הקב"ה עוזר למי שעוזר לעצמו".

"הקב"ה מציל את עם ישראל ועושה ניסים מאז שאחרי אלפיים שנה עם ישראל לקח על עצמו להגן על עצמו ולא לחסות בחסדים של הגויים, מאוד חשוב להבין. יש אומרים שהתורה שומרת עלינו, מי ששומר עלינו זה הקב"ה ואנחנו חייבים לקיים את התורה. אנחנו לא יודעים זכות מי וזכות מה, מה שאנחנו כן יודעים ש'נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר'", הוסיף הרב בוצ'קו.

עוד אמר כי "הקב"ה הביא את האומה חזרה לארץ ומציל אותה אבל יש ניסיונות ‫כבר 100 שנים ואף יותר, מאז שעם ישראל התחיל לעלות לארץ, התושבים המקומיים עשו את הכול למנוע חזרתנו לארצנו. בזמן השואה הארורה היה שייח, שם רשעים יירקב, שעשה ברית עם הגרמנים כדי לכלות את עם ישראל שנשאר בציון, וכשהוקמה המדינה, כמו היום, כל המדינות מסביב התאחדו נגד ישראל. במלחמת ששת הימים כל המדינות שהבטיחו לעזור לישראל אחרי מלחמות קודמות לא עמדו באף אחד מהם, זאת אומרת - עם ישראל לבדד ישכון".

"מה שאתם הולכים לעשות עכשיו זה מצווה גדולה מאוד אבל זה גם חובה אנושית הכי בסיסית כי אם אנחנו לא נגן על עצמנו אף אחד לא יגן על עצמנו, ה' יבוא לעזרנו כשאנחנו עוזרים לעצמנו, שאנחנו יודעים שאנחנו עם נבחר, עם קדוש, וגם כשאנחנו הולכים לשרת בצבא אנחנו נשארים אנשים עם רוחניות", סיכם הרב.