עו"ד יצחק לקס, יו"ר קרן קהילות
עו"ד יצחק לקס, יו"ר קרן קהילותצילום: ערוץ 7

בימים אלה, חצי שנה לאחר האסון הנורא שפקד את מדינת ישראל ב – 7 לאוקטובר, עבר חוק "מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה" שמטרתו לאפשר את סגירת ערוץ אל-ג׳זירה.

ברור לכל כי מדינה מתוקנת וחפצת חיים, אינה מאפשרת לערוץ זר או לכתב כלשהו להוציא את דיבת הארץ רעה במיוחד בזמן מלחמה, ובוודאי שלא לשדר שידורי תעמולה שקריים כנגד המדינה. חמור מכך, מובן לכל כי אין לשדר צילומים מאזורי כינוס של חיילי צה"ל, פעולה הפוגעת באופן ממשי בביטחון חיילנו ובביטחון המדינה.

למרבה הצער, החוק שחוקק על ידי ממשלת ישראל לא ימנע מהעולם להמשיך ולצפות בשידורי ובשדרני ערוץ אל–ג'זירה המשדרים מישראל, בעודם ממשיכים לשדר תעמולה ארסית הפוגעת במדינת ישראל ובביטחונה.

מעיון בחוק עולה, כי מדובר בחוק ללא כל שיניים שכל מטרתו הינה ליצור תחושה בקרב העם כי סוף סוף ממשלת ישראל פעלה כנגד הערוץ החמאסי הממומן בכספי ממשלת קטאר.

בל נשכח לרגע כי מדובר באותו ממשל אשר מימן את ארגון החמאס בעזה ואת יכולותיו לבנות מנהרות, להתחמש ולבסוף להגיע לשטחי עוטף ישראל, בכדי להשמיד להרוג ולאבד, לשחוט לאנוס ולחטוף עוללים, נשים וגברים, רק בגלל היותם יהודים.

כשם שחובה על ממשלת ישראל להיכנס זה מכבר לרפיח ולסיים את המלחמה במיטוט החמאס והחזרת השבויים, כפי שחזרה והבטיחה לאזרחי ישראל שוב ושוב, כך חובה עליה לסגור, באמת ובתמים, בלי "שטיקים ובלי טריקים" משפטיים, את ערוץ אל-ג'זירה כמו גם את הערוץ האיראני הממשלתי בערבית אל־עאלם ולסלק את צוות ערוץ הלבנוני אל־מיאדין.

למרבה הצער מוטב היה לו חוק "מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה" לא חוקק בנוסחו זה משחוקק, זאת נוכח האמור בו.

וכך קובע החוק.

סעיף 2 הנושא את הכותרת: "מניעת פגיעה בביטחון המדינה מגוף שידורים זר" מאפשר לשר התקשורת להפסיק שידורים או לסגור ערוץ הפוגע באופן ממשי בביטחון המדינה רק לאחר ש: " (1) הסכים לכך ראש הממשלה. (2) ניתן לכך אישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. (3) על בסיס חוות דעת של אחד מהגופים הביטחוניים הכוללים את צבא הגנה לישראל, לרבות צנזור, שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כי שידורי הגוף פוגעים באופן ממשי בביטחון המדינה.

אך בכך אין די -

סעיף 3 לחוק קובע את תוקף ההחלטה ל-45 יום בלבד (!), וניתן להאריכה בהתקיים כל התנאים האמורים לעיל ל – 45 יום נוספים. כנראה שמחוקקי ישראל חושבים כי בתום ה – 45 יום תחזור רשת "אל-ג'זירה" בתשובה שלימה ותחל לשדר את סיפורי גבורת חיילנו במלחמת חרבות ברזל.

אך גם בכך אין די -

סעיף 5 לחוק קובע כי ההחלטה לסגור גוף כאמור: "תובא בפני נשיא בית משפט מחוזי או סגנו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות משעת כניסתה לתוקף; והם ידונו בתוך שלושה ימים מיום כניסתה לתוקף של ההוראה כאמור והם אלה שיחליטו אם לשנות אותה או לקצוב את תקופת תוקפה".

האמור בסעיף זה העביר "דה פקטו" ו"דה יורה" את שיקול הדעת הביטחוני למערכת המשפט ולשופט מחוזי. נראה כי ממשלת ישראל מעדיפה את שיקול דעתו והבנתו הביטחונית של השופט על פני כל שאר מערכות הבטחון הקיימים במדינה.

לא זו אף זו ועוד חמור מכך. בדבר חקיקה זה קבעה ממשלת ישראל את עליונותה של המערכת המשפטית על פניה כגוף מחוקק. בכך היא עצמה גורמת לפגיעה קשה בעקרון הפרדת הרשויות לפיו ניתנה לרשות השופטת, במסגרת החוק הספציפי, היכולת להחליט בדבר שינוי החוק ותוקפו, משל הפכה רשות זו למחוקקת או מבצעת.

ואם חשבנו שבכך די אזי החוק צופן לנו הפתעה נוספת בדבר פרק הזמן הקצר שבו חוק זה יעמוד בתוקפו.

סעיף 7 לחוק קובע כי: "חוק זה יעמוד בתוקפו עד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024) או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם".

ולקראת סיום הפארסה בניתוחו של חוק זה נגלה שבעצם מה שהיה הוא שיהיה, במיוחד כשהטכנולוגיה הקיימת אינה מצריכה שימוש במצלמות משוכללות ובמערכות סאונד מתקדמות.

סעיף 2 (3) לחוק קובע כי: "ניתן להורות על תפיסת מכשיר המשמש לאספקת תכנים" ואולם בסעיף ההגדרות המגדיר מהו מכשיר המשמש ל"אספקת תכנים" מוחרג מכשיר סלולאר שעיקר שימושו הוא אישי. וכך נכתב: "..לא יראו ציוד קצה רט"ן כמכשיר אם עיקר תכליתו לשימוש אישי". יכול אם כן כתב או צלם של אל-ג'זירה לצלם ולדווח מהטלפון הסלולארי האישי שלו ללא כל הפרעה או מניעה חוקית.

ולסיום האמור בחוק חסר תוחלת ותועלת זה סעיף 2 (2 ) בו קובע כי: ".. ניתן להורות על סגירת משרדי ערוץ כאמור הנמצאים בשטח ישראל". היינו גם אם יסגרו את משרדי הערוץ הנמצאים בישראל, יכול ערוץ אל ג'זירה לפתוח את משרדיו ברמאללה או בכל מקום ביו"ש, ולשר התקשורת לא תהא כל סמכות להורות על סגירתו.

אז בבקשה ממך ממשלת ישראל, תנסי באמת ובתמים, בלי יח"צנות מיותרת, לסגור את הערוצים הזרים שפוגעים פגיעה קשה במדינת ישראל ובביטחון היושבים בה.

הכותב שותף במשרד עו"ד ודיין בביה"ד המשמעתי הארצי של לשכת עוה"ד בישראל