כנס רבני הארץ הטובה בבניני האומה
כנס רבני הארץ הטובה בבניני האומהצילום: חיים טויטו

גדולי הרבנים בציונות הדתית המאוגדים תחת 'רבני תורת הארץ הטובה' הוציאו היום מכתב ברור בקריאה לבנות דווקא בעת הזו של המלחמה להתגייס לשירות לאומי ולא לצבא.

"מתוך אחריות למדינת ישראל ולחיי עם ישראל אנו מחנכים את תלמידינו מתוך תורה ויראת שמים - להגן על עמנו ועל ארץ ישראל הקדושים במסירות נפש. תלמידינו מתגייסים ליחידות החוד של צה"ל ונלחמים עִם כל עַם ישראל יחד על הגנת האומה.

מתוך אותה אחריות אנחנו מחנכים את בנותינו להתגייס לשירות הלאומי ולא להתגייס לצבא! לכולנו יש אחריות לשמור על צורתו הבריאה של עם ישראל לדורותיו. בזאת יש לבנותינו תפקיד גדול ומשמעותי הן בחינוך והן בעיצוב ובבנייה של הדור הבא. במסגרת השירות הלאומי הבנות תורמות תרומה מכרעת בחינוך תורני ראוי, בקירוב רחוקים, בטיפוח ליכוד חברתי ובקיום מצוות גמילות חסדים (למשפחות רבות שנפגעו קשה במלחמה עזרה זו נדרשת ביותר)."

בנוסף, הוסיפו הרבנים כי הם ממליצים לשלב לימודי מדרשה יחד עם השירות: "כדי שהשירות יהיה איכותי, חשוב לשלבו עם לימודים במדרשות המשולבות, המעניקות אנרגייה רוחנית הנחוצה ליכולת העמידה באתגרים שהזמן גרמם."

הרבנים הדגישו במכתבם כי הם אינם מחדשים בסוגיה זו, וכי דבריהם יונקים ממקורות של גדולי הדור בדורות הקודמים: "על כן אנו חוזרים וממשיכים בדברינו את הוראתם של גדולי רבותינו ובראשם הרבנים הראשיים לישראל הרה"ג אברהם שפירא זצ"ל והרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל – שעליה אין חולק – האוסרת על בנות להתגייס לצה"ל בשום דרך!"

הרבנים סיימו את מכתבם בקריאה נחרצת: "מתוך הכרת אחריותנו להגן על קיום העם, אנחנו קוראים לכל הבנות היקרות לנו, לקיים כולנו יחד את דברי התורה הזאת, ותבוא עליהן ברכת טוב".