ראש המכינה הקדם-צבאית בני דוד שבעלי הרב יגאל לוינשטיין מסר שיעור שעסק בנושא גיוס חרדים.

הרב לוינשטיין התייחס להשקפת העולם של הציונות הדתית לשיבת ציון ואמר כי "העולם החרדי לא חושב במושגים של החילונים ולא של הדתיים הציוניים, יש לו מושגים אחרים מצד האחריות".

הוא הוסיף כי "הבעיה היא היכולת לשמור על עצמך כאדם דתי לו יצויר שקיבלו החלטה בבני ברק הולכים לצבא".

הרב לוינשטיין אמר כי "כשאתה בא לחברה שאיננה חברה שנותנת את המעטפת, החברה משפיעה על היחיד. אדם שרוצה לשמור על יראת שמים, לפי הרמב"ם, שיחליף חברה".

הוא הוסיף עוד כי "העקרון של להיכנס לחברה אחרת בעלת סט ערכים שונה, לאדם דתי יש לזה מחיר רוחני".