ח"כ סון הר-מלך הקשתה להסתכל בתמונת החטופהערוץ הכנסת