תלמידי איתמר בברכת האילנותצילום: באדיבות המצלם

חיילי מחלקת הבייניש של ישיבת איתמר מפלוגת החוד של גדוד 931 חטיבת הנחל מברכים ברכת האילנות במסדרון נצרים.

"ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובים ואילנות טובים להנות בהם בני אדם", בירך אחד החיילים, החיילים ענו אמן ובירכו גם הם.

לאחר מכן הם שרו ורקדו את הפסוק בבראשית "כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם", כאשר אחד הלוחמים אמר "גם את עזה".

תלמידי איתמר רוקדיםצילום: באדיבות המצלם