מכת"זית במחאה בקפלן
מכת"זית במחאה בקפלןדוברות המשטרה

המשטרה אישרה כי עשתה שימוש במספר מקרים במכת"ז עם גז פלפל בהפגנות.

באוקטובר 2023 עדכנה המשטרה את נוהל ההפעלה והשימוש במכת"ז כך שיאפשר גם הוספה של גז פלפל למים המותזים.

בתשובה לבקשת חופש מידע שהגישה האגודה לזכויות האזרח אישרה המשטרה כי עשתה שימוש שש פעמים במכת"ז עם גז פלפל.

באגודה אמרו כי "מדובר בעוד מהלך מופקר של משטרה שמנוהלת על ידי שר שפועל לדיכוי הפגנות ולליבוי אלימות, ועליית מדרגה חמורה ביותר בשימוש באמצעים פוגעניים ומזיקים כלפי מפגינים".

עוד הוסיפו כי "המשטרה גם מסרבת להעביר לידינו את חוות הדעת הרפואית והמשפטית שעל בסיסה אושר השימוש באמצעי הקיצוני הזה".