מחירי הדירות
מחירי הדירותאייסטוק

נתוני חודש פברואר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בענף הנדל"ן מעלה כי בחודש זה נמכרו 7,490 דירות, עלייה של 25.7% בהשוואה לחודש פברואר 2023.

בהשוואה לחודש הקודם (ינואר 2024) נרשמה ירידה של 7.4%, אולם בניכוי עונתיות המגמה הפוכה ומצביעה על עלייה של 2.1%.

בחינת נתוני המגמה מראה כי מחודש ספטמבר 2021 עד חודש יולי 2023 נרשמה ירידה במכירת דירות (חדשות ויד שנייה) בקצב של 3.3% בממוצע. לעומת זאת, מחודש אוגוסט 2023 ועד כה נרשמה עלייה בקצב של 3% בממוצע בסך הדירות שנמכרו.

אשדוד וירושלים מובילות במספר הדירות החדשות שנמכרו בשלושת החודשים דצמבר 2023-פברואר 2024 עם יותר מ-550 דירות. בדירות יד שנייה שנמכרו באותה תקופה, מובילות חיפה, ירושלים ובאר שבע עם יותר מ-700 דירות.