דודו של החטוף אבינתן לא תהיה עסקה, רפיח עכשיוצילום: ערוץ כנסת