עלייה במדד. אילוסטרציה
עלייה במדד. אילוסטרציהצילום: iStock

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש מרץ ב-0.6% וב-12 החודשים האחרונים רשם עלייה של 2.7%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: שונות שעלה ב-3.5%, הלבשה והנעלה שעלה ב-2.0%, תרבות ובידור שעלה ב-1.5%, דיור שעלה ב-0.6%, בריאות שעלה ב-0.5% ותחבורה שעלה ב-0.4%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפים: ירקות ופירות טריים שירדו ב-3.0%.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 2.6%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים עלה בחודש מרס 2024 ב-0.2% והגיע ל-130.2 נקודות לעומת 129.9 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.3%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה עלה ב-0.2%.

ב-12 החודשים האחרונים עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-1.0% בשל העלייה במחירי שכר העבודה ב-1.8% והמדד ללא שכר עבודה ב-0.4%.

בנוסף מחירי הדירות ממשיכים להתייקר: מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2024 – פברואר 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים דצמבר 2023 –ינואר 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-1.0%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו עליות מחירים בכל המחוזות: ירושלים (0.7%), צפון (0.2%-), חיפה (1.3%), מרכז (0.5%), תל אביב (2.1%) ודרום (0.4%). מחירי הדירות החדשות נותרו ללא שינוי.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2024 – פברואר 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר 2023 – פברואר 2023 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.3%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות: חיפה (4.4%), דרום (3.6%), ירושלים (2.1%) וצפון (0.9%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות: תל אביב (1.8) ומרכז (0.5%).

מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-2.1% המדד החודשי נותר ללא שינוי).