בג"ץ דן היום (חמישי) בעתירת ארגון "עד כאן" נגד המנהל האזרחי בנושא חטיפות ורצח של מוכרי קרקעות פלסטינים ע"י הביטחון המסכל של הרשות הפלסטינית בהאשמה כי ניסו למכור אדמה ביו"ש ליהודים.

בסדרת תחקרים של "עד כאן" במהלך השנים נחשף כי פעמים רבות מי שהעביר את המידע לרש"פ היו לא אחרים מאשר עובדי המנהל הפלסטינים אשר נחשפו לעסקאות מתוקף תפקידם ופנו למנגנוני הביטחון של הרש"פ והאחרונים חטפו, עינו ולעיתים רצחו את המוכרים.

בעקבות החשיפות נדרש מבקר המדינה לדון בסוגיה ובדו"ח לשנת 2020 התפרסמה חוות דעת שב"כ בעניין אשר טענה כי העברת המידע מהעובדים הפלסטינים במנהל, לרש"פ הינה מחובת המציאות ואין דרך לעצור אותה.

במכתב שהוציא סגן ראש המנהל האזרחי בנושא לאחר חטיפת פלסטיני עובד המנהל ע"י הביטחון המסכל טען כי פנה לגורמי האכיפה ולא זכה למענה.

בעקבות העתירה טענו נציגי המנהל כי נעשו שינויים בדרכי העסקה והפעילות וכן ישנם תהליכים בימים אלו לקליטה של 5 תקנים של עובדים ישראליים אשר לא יהיו כפופים למנגנוני הרש"פ וכך יוכלו להתבצע עסקאות רכישה של יהודים ביו"ש ללא חשש לחייהם או לחיי המוכרים.

לאור תשובת המנהל האזרחי, ב"עד כאן" החליטו למשוך את העתירה ולעקוב אחר השינויים בשטח.

גלעד אך, מנכ"ל הארגון, אמר: "יום היסטורי להתיישבות כולה. מדובר בשינוי שהיה אמור להתרחש לפני שנים. המצב בו יהודי לא יכול לקנות קרקע ביו"ש ובו פלסטיני לא יכול למכור אדמה לאדם אחר רק בשל מוצאו היהודי, מחזיר אותנו לתקופות אפלות של ההיסטוריה האנושית, ונובעת באופן ישיר מהחקיקה האנטישמית של הרש"פ ושל מנגנוני הביטחון שלה ומההתעלמות של המערכות הישראליות מאנטישמיות זו. היום מתחיל השינוי".