הרב משה אלחרר
הרב משה אלחררשימוש חופשי

הרב משה אלחרר, רב העיר שלומי, התייחס במכתב מיוחד לבדיקת ומכירת חמץ למפונים המפוזרים בכל רחבי הארץ.

"למפוני שלומי בערים השונות שבארץ-הקודש במדינת ישראל, שלום וברכה וישע רב הנני להבהיר נקודה חשובה מאוד בעניין מכירת החמץ הנעשית מטעם הרבנות המקומית שלומי", כתב הרב אלחרר בפתח דבריו.

"ובכן, מה נשתנה? הטופס והמכירה הנעשית בשלומי מרוב רובם ואולי כמעט כל שאר מכירות החמץ? היות ותושבי שלומי מפונים בערים השונות והיות וחלק גדול ונכבד מהתושבים לא יכול להגיע לבדיקת חמץ וביעורו בשלומי, לכן צריך לעשות את מכירת החמץ לנכרי עוד בי"ג בניסן עוד לפני הזמן של בדיקת חמץ כדי שאנשים לא יצטרכו להגיע לשלומי", הוסיף הרב.

לדבריו "במקרה הזה לכל הדעות - גם מי שאיננו מוכר חמץ כל השנים, השנה הזאת שנת המלחמה בפסח זהו בדיוק הדין הנזכר בתוספתא ובמקורות השונים של יהודי ונוכרי הנמצאים בספינה, והיהודי אנוס מלהגיע לביתו כדי לבער ולבדוק את החמץ".

"לכן חשוב ביותר לעשות מכירת חמץ מפורטת עם שמות מדויקים, כתובות מדויקות, כולל שם העיר ושאר הפרטים", סיכם הרב.