חטופים בעזה
חטופים בעזהצילום: Miriam Alster/FLASH90

משרד הביטחון, הביטוח הלאומי ומנהלת החטופים והנעדרים והשבים ומשפחותיהם במשרד רה"מ, מעדכנים כי חוק פדויי שבי שחוקק לפני שני עשורים עבור חיילים ששבו משבי האויב, צפוי להתעדכן ולהשתנות.

זאת לאחר הטבח ב-7 באוקטובר ומתוך כוונה להרחיב משמעותית את המענה הניתן לחטופים ששבו משבי האויב.

כיום חוק פדויי שבי מעניק תגמול חודשי של 1,375 שקלים לכלל פדויי השבי, לרבות החטופים שחזרו מעזה.

לאחר עבודת מטה משותפת הוחלט לקדם תיקון לחוק כדי להרחיב את הסיוע הניתן. במסגרת זאת, סכום התגמול החודשי יוכפל ויעלה לכ-2,600 שח.

כמו כן, החטופים משחזרו מעזה יקבלו באופן מיידי וללא ועדות רפואיות זכויות כשל נכה צה"ל בדרגת נכות 50% בשל פוסט טראומה.

מדובר בסל סיוע הכולל תגמול חודשי בסך 2,600 ש"ח וסל זכויות ומענים נוספים כגון: סיוע בדיור, רכב, טיפולים רפואיים, שיקום מקצועי ועוד.

באפשרות החטופים שחזרו לביתם לפנות לועדה רפואית לצורך הכרה בפגיעות נוספות או בהחמרה ודרגת הנכות תחושב בהתאם, כך שיקבלו זכויות בהתאם לדרגת הנכות העדכנית ולא פחות מ-50%.

כלומר, סך הסיוע הכספי, רק מתוקף חוק פדויי שבי (לא כולל הסיוע הנוסף הניתן מטעם משרד הביטחון והביטוח הלאומי מתוקף חוק התגמולים לנפגעי איבה וחוק הנכים) יעלה מכ-1,375 שקלים ל-5,200 שקלים מידי חודש במקביל לסיוע והטבות נלוות.

הצעת החוק התפרסמה להערות הציבור לתקופה של 14 יום, שלאחריה תונח ההצעה לאישור הממשלה והכנסת. הכוונה היא שהוא יחול רטרואקטיבית.

כל זאת במקביל לקצבה חודשית וסיוע נוסף במסגרת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה המזכים, בין היתר, בתשלומי תגמול טיפול רפואי (תט"ר) בחצי השנה הראשונה הנעים בין 7,000-9,000 שקלים למבוגר, 3,460 שקלים לילדים בגילאים 14-18 ו-3,965 שקלים במסגרת קצבת ׳ילד נכה׳ של הביטוח הלאומי הנמדד על פי מידת התלות והצורך בהשגחה בשל מצבם.

שר העבודה, יואב בן צור, אמר כי "אסון השבעה באוקטובר הביא עימו מורכבויות אנושיות ואזרחיות שמדינת ישראל לא ידעה כדוגמתה. פדיון שבויים הוא לא רק מחויבות יהודית, אלא מחויבות אנושית והחוק הזה נועד לתת מזור עבור מי שחזרו ארצה לאחר טראומה קשה ולוודא שהם מקבלים לא רק סיוע כלכלי אלא מעטפת זכויות וטיפולים שיסייעו להם לחזור ככל האפשר לשגרה".

מ"מ מנכ"ל הביטוח הלאומי, צביקה כהן, הוסיף: "שינוי החקיקה הוא מבורך ואין ספק שהוא מביא נדבך נוסף לסיוע לחטופים ובני משפחותיהם. כמי שלוקחים חלק מהותי בטיפול בנפגעי הטרור, המעטפת הכוללת הזו מביאה עזרה מיידית הן כלכלית והן נפשית, חוסכת בירוקרטיה ומסייעת בהליך ההחלמה שכולנו מייחלים לו".

סמנכ"ל וראש אגף התכנון במשרד הביטחון, איתמר גרף, ציין כי "חטיפת האזרחים והחיילים במתקפת ה-7 באוקטובר הציבה בפני המדינה אתגרים וצרכים חדשים, שהחקיקה הקיימת לא נותנת להם מענה. התזכיר החדש, שגיבשנו במשותף עם הביטוח הלאומי ומנהלת החטופים, יעניק לנו סל כלים רחב לתמוך בחטופים ששבו ארצה בכל התחומים- רפואיים, רווחתיים וכלכליים".

ראש מנהלת החטופים הנעדרים והשבים במשרד רה"מ, ירון כהן, סיכם: "יזמנו עבודת מטה יחד עם כל הגורמים הרלוונטיים ובליווי משרד האוצר ומשרד המשפטים כדי לתת מענה מתאים לחטיפת אזרחים מבתיהם והחזקתם בשבי בתנאים בלתי אנושיים, מתוך ההבנה שהם מתמודדים עם קשיים פיזיים ונפשיים שאין להם תקדים בהיסטוריה של מדינת ישראל. נמשיך לפעול יחד עם המשפחות ועם כל גורמי הממשלה כדי ללמוד את הצרכים והפערים ולעשות הכל כדי לתת להם מעטפת ראויה ותומכת".