שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי
שר התקשורת ד"ר שלמה קרעיצילום: יונתן זינדל, פלאש 90

"וְיָצָא הַכֹּהֵן אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְרָאָה הַכֹּהֵן וְהִנֵּה נִרְפָּא נֶגַע הַצָּרַעַת מִן הַצָּרוּעַ". הכהנים הם שליחי הציבור, עליהם מוטלת עבודת בית המקדש, להקריב קרבנות ולכפר על בני ישראל. הם נקראים גם "נושאי התורה", להם נתן משה רבנו את ספר התורה לפני מותו, וציווה אותם "להורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה' אליהם ביד משה". בכלל זה, דיני הטומאה והטהרה, שאחד מהם הוא דין המצורע.

רום מעמדם, והחיוב המוטל עלינו כעם לכבדם - "וקידשתו", לא פוטר אותם מלרדת אל העם ולעסוק בעניינים פחות קלים ונקיים. כאשר זהו צורך העם, מפסיק הכהן מעבודתו הרמה ויוצא אל מחוץ למחנה. חלק בלתי נפרד מתפקידו החשוב של שליח ציבור ומנהיג הוא לרדת ממקום מושבו ולטפל בענייני כלל ישראל.

כך גם נאמר על שמואל הנביא, מגדולי הנביאים שקמו לעם ישראל: "והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל" (שמואל א ז). ובלשון חז"ל: "שהיה שמואל הצדיק מחזר (מסתובב) בכל מקומות ישראל ודן אותם בעריהם" (שבת נו).

הגמרא מספרת על רבן גמליאל שהיו לו שני תלמידים, חכמים גדולים, ורצה למנותם לראשי הציבור. שלח להם שיבואו - אך הם סרבו בענווה, כי לדעתם אינם ראויים להשתרר על הציבור. קרא ואמר להם: "כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם?! עבדות אני נותן לכם!" (הוריות י).

תפקידו של איש ציבור אינו שררה וכיבודים ושאר תפנוקים. איש ציבור החפץ לעשות את מלאכתו נאמנה, צריך להרגיש כעבד כלפי הציבור שמינה אותו.

הוא אינו יושב על כסאו המכובד בכנסת ומחכה שיבואו אליו או שהבעיות תיפתרנה מאליהן, הוא בעצמו יורד אל העם, מקשיב ושומע מקרוב כל מה שהם צריכים. רק כך יוכל להבין באמת את מה שמוטל עליו לעשות.

מיד כשיצאה הכנסת לפגרה, הנחיתי את עובדי משרד התקשורת להערך לסבב סיורים ופגישות עבודה בכל רחבי הארץ, ככל שיתאפשר. פסק הזמן מהצבעות במליאה ("הפגרה"), הוא הזמן המתאים ביותר לראות מקרוב את כל הטעון תיקון ולהצעיד את מדינתנו קדימה בדרך העולה בית אל. הפגרה איננה חופש בו שליחי הציבור עוזבים את המדינה לנפשה והולכים לעשות לביתם, אלא להיפך, בזמן הזה העבודה מתעצמת יותר ומדייקת אותנו במטרות שנציב לעצמנו לקדם לאחר מכן.

אך כמו תמיד, ישנם גם נבחרי ציבור שצביעותם אומנותם, שמנצלים כל דבר לעוד סיבוב פוליטי חסר טעם, ומוסיפים קושיה חמישית להגדה: "איך אפשר בכלל לצאת לפגרה?". אותם אלו שאפילו בימי שגרה קולם אינו נשמע כמעט בכנסת, ולא בגלל ענווה יתירה, אינם מסוגלים להבין שגם ללא אור זרקורי ערוץ 99 אנו עובדים ביתר שאת לטובת הציבור. הם מככבים בראש רשימת האיחורים והחיסורים בדיוני הכנסת, רגילים בימי פגרה, כמו גם בימי שגרה, לטייל ולבלות בטוב ובנעימים, ותמיד בין הראשונים להתנדב לטוס לחו"ל ל"ביקורים מדיניים".

אל יהא חלקנו עמהם. נמשיך בעזרת השם לעשות את מלאכתנו נאמנה למען הציבור ולמען ארצנו ומולדתנו, נפעל בכל מאודנו להשבת אחינו בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, נחתור לנצחון המוחלט על אויבינו הקמים עלינו לכלותנו, וכימי צאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות, אכי"ר.