הרב יהודה גליק
הרב יהודה גליקצילום: באדיבות המצולם

הדיין בדימוס הרב יהודה ישעיהו גליק פנה במכתב לרב יעקב אריאל, יו"ר הוועדה לבחירת הרב הראשי מטעם הציונות הדתית, וטען לשינוי נסיבות שמצדיק את החלפת המועמד שנבחר.

"אני החתום מטה, מודיע שמעיקרא כשהסכמתי להיות חבר בוועדה, בדקתי וחקרתי, והגעתי למסקנה שהרב מיכה הלוי שליט"א הוא היותר מתאים לשמש בתפקיד הרב הראשי לישראל. מיד שנודע על דחיית הבחירות הראשונה מאב תשפ"ג פניתי לרב אריאל בשאלה האם החלטת הוועדה עדיין בתוקף? לפני מספר חודשים כשראיתי איך הרב כהנא מנסה לקדם את מועמדותו החלטתי לבדוק את מצב הדברים", מסביר הרב גליק.

הוא טען כי לרב כהנא אין סיכוי להיבחר. "לאחר שביררתי עם הדיינים ועוד אנשים ביניהם פוליטיקאים חשובים, הגעתי למסקנה שלרב מאיר כהנא שליט"א אין סיכוי להיבחר לרב ראשי ומי שיבחר הוא המועמד החרדי".

"אני מבקש לפנות לכבוד הרבנים שליט"א בעקבות הדיון הער בנושא תוקפה של הוועדה ובפרט לאחר הצהרות שפורסמו בתקשורת על ידי רבנים שלא היו בוועדה, ביניהם רב מחברי המטה של אחד המועמדים ולפיהן 'לא חל כל שינוי העשוי לערער על ההחלטות שהתקבלו', ואף אמירות קשות כלפי מי שחושב 'להרהר אחר החלטות הוועדה'", הוסיף.

הרב גליק מפרט נימוקים לטענותיו: "משיחות עם חברים נוספים בוועדה עולה באופן ברור כי חלק ניכר מהרבנים הבינו באופן חד משמעי שההצבעה שהתקיימה התייחסה למצב המעשי והפוליטי הנתון שעמד בפנינו באותה עת. הדבר בא לידי ביטוי בין השאר בעצם הנכונות לקיים הצבעה על מועמד לתפקיד הרב האשכנזי בלבד ולא לרב הספרדי, בנכונות לקיים את ההצבעה בטרם ידוע האם תתאפשר או לא תתאפשר העברת חוק שינוי הגיל - למרות שברור שבעצם בחירתו של מועמד זה או אחר מסבכת את היכולת להעמיד מועמד מוסכם אחר לאחר מכן והן בהעלאתם של שיקולי בחירה פרקטיים פוליטיים לחלוטין מצד המועמד הנבחר - דברים שמטבע הדברים כוחם היחס לבחירות שיתקיימו באופן מידי אינו דומה כלל לכוחם בייחס לבחירות שצפויות להתקיים בסופו של דבר שנה תמימה לאחר כינוס הוועדה".

לדעתו, "מכיוון שחלק ניכר מחברי הוועדה הבינו כך את הגדרת הדבר שעליו הם מבציעים הרי ברור מאליו שלא ניתן לכוף את הציבור את נבחריו ואת המועמדים להחלטה בייחס למצב שאותם חברי וועדה מבחינתם מעולם לא הצביעו ביחס אליו".

הרב גליק מעיד שכך סובר גם אחד מגדולי הרבנים. "ידוע לי לפחות על אחד מזקני רבני העדה שגם הוא סבור שכך הדברים ואף העלה זאת על הכתב והדברים היו לעיני מו"ר הרב אריאל שליט"א אך לאחר לחצים מצד אנשיו של מועמד שלישי שכלל לא התמודד בוועדה - ביקש שלא לעשות שימוש פומבי בדבריו. בעיני קיומם של לחצים מסוג זה מהווים זיהום של הדיון ולמעשה יוצרים מצב שאיננו מאפשר לנו מבחינה מוסרית לעמוד בפני הציבור ולהציב בפניו החלטה שעומדת בעינה בשם הוועדה".

הוא מציין שהתלבט האם להעלות את הדברים. "התלבטתי מאוד האם להעלות את הדברים על הכתב כך בצורה מפורשת אולם מכיוון שאני יודע שהם ידועים כבר לעוד רבים הרי שקיים חשש יותר מסביר שאנשיו של המועמד שאינו מהציונות הדתית שיתמודד מול הרב כהנא שליט"א יעשו בהם שימוש בבוא העת ועל כן הימנעות מלהעלות את הדברים תהיה אולי בחירה קלה ונוחה אך תוצאתה למטרתה כינוסה של הוועדה תהיה קשה".

בסיום התייחס הרב גליק שוב לרב מאיר כהנא. "פורסמה בתקשורת הודעה בשם הרב כהנא שליט"א, בתגובה לדיווחים על אפשרות התמודדות של הרב מיכה הלוי שליט"א ולפיה 'הרב מאיר כהנא מכיר את הרב הלוי ומעריך אותו מאוד ולכן איננו מאמין שהרב מיכה יפעל בניגוד לחתימתו, חלילה'. מההודעה הזו משמע שבמידה והרב מיכה הלוי ו\או הרב אליעזר איגרא יחליטו להתמודד הרי שמדובר 'בפעילות בניגוד לחתימתם'' וכי הדבר סותר את ההערכה אליהם. מכיוון שהרב כהנא שליט"א מכיר את האמור לעיל אני מבקש לתמוה על פרסום הודעה כזו".

"הרי גם יש מי שסבור שיש לייחס תוקף להחלטת הוועדה כעת למרות שחברים רבים בוועדה הבינו מהרגע הראשון תוכן הצבעתם כמתייחס למציאות הנתונה בלד ולא לדחיית הבחירות, עדיין ההגינות מחייבת להודות לכל הפחות שמדובר בטענה מורכבת. על כן הטחת עלבונות מרומזים בפניהם של המועמדים האחרים בפני הציבור שאיננו מודע למה שנעשה בוועדה היא בעיני מאוד לא מתאימה לדרכה של תורה ואני מבקש למחות על כבודם של הרב הלוי והרב איגרא שחלילה מלערער על יושרתם בכלל ובהקשר זה בפרט. סבורני כי הנושא הרם בו אנו עוסקים מחייב אותנו לוודא שגם מחלוקות ואי הסכמות מתנהלות בצורה הראויה לכבודה של הרבנות, לכבודם של הרבנים ולכבודו של הציבור המקבל את דברינו מתוך כבוד תורה", סיכם הרב.