הרב מיכאל אזרד, מרבני ישיבת מעלות, הסביר לתלמידיו הלוחמים על הדרך שבה מקיימים את ליל הסדר תוך כדי פעילות מבצעית.

"אם הוא בפעילות עצמה, עוסק במצווה פטור מהמצווה, הוא עסוק בשיא השיאים של מלחמת מצווה שנמצאים בה עתה חיילנו היקרים", הסביר הרב.

יחד עם זאת, הרב סייג. "לפעמים יש זמן פנוי. לכן, חייל שיודע שיהיה בפעילות מבצעית יוכל לקחת אתו את היין, מצות ושאר הדברים כמו כרפס וחרוסת ויקיים את המצוות, גם אם לא לפי הסדר. חייל שיאכל שליש עד חצי מצת מכונה בהסבה יקיים את מצוות אכילת מצה דאורייתא.

גם סיפור יציאת מצרים, הוא לא מוגבל למגיד, מספרים כל הלילה, לכן חייל שנמצא יוכל לקיים מצוות סיפור יציאת מצרים, וכן לשאר המצוות. אם יש לו מיץ ענבים לצורך פעילות מבצעית כזאת הוא ישתה, אמנם שתאן שלא על הסדר לא יצא, אז הוא יקיים את זה לפי הסדר של ההגדה, יפסיק בין כוס לכוס. וגם יאמר הלל, הוא יוכל לקיים את כל המצוות כי אין הסדר הזה מעכב".

"מצוות הגדה שהיא המצווה המרכזית תמשך כל הלילה גם אם סיים. אם יש לו הגדה, בוודאי יוכל לקרוא, אבל אם אין לו יספר בסיפור יציאת מצרים. בניגוד לכל יום וכל לילה יש מצווה לזכור, הלילה יש מצווה לספר", חתם הרב.