הרב משה שחר, ר"מ בישיבת רועה ישראל, התייחס בשיעור מיוחד שעסק בליל הסדר לנושא החירות.

"הרב קוק כותב שההבדל בין בן חורין לעבד הוא לא רק פיזי חיצוני שאחד נמצא במסגרת של עבדות או אחד שגר בשכונה והוא בן חורין", פתח הרב את דבריו.

הוא הסביר: "שרנסקי היה בצינוק ולמה? כי היה בן חורין, עשה מה שהוא רוצה. אמרו לו לך ימינה, הלך שמאלה. לא אמרו לו מה לעשות, שילם מחיר בחירות הפיזית חיצונית. הוא בן חורין. לעומת זאת, אדם שגר לידי בשכונה וכולו הולך עם מותגים, למה אתה הולך עם מותגים? כי יש לו כסף לבזבז? לא, כי החברה דורשת ממני, אז אני בעצם עבד של החברה. נכון שמבחינה חיצונית אני בן חורין אבל אני בסוף עושה מה שהשני רוצה, עושה מה שטוב בעיני מישהו אחר, ולא בהתאם לאמת הפנימית והצלם אלוקים שבו".

"לפעמים למרות כל הסיבוכים של המציאות, ברגע אחד מתגלה החירות ועושים דברים שאומות העולם נגד, גם עכשיו אנחנו במבחן של חירות כזאת לגבי רפיח. נקווה שהקב"ה ייתן לנו את העוז והעוצמה לגלות את החירות הזאת, לעשות מה שטוב לנו ולא מה שאחרים רוצים ומשרת אינטרסים של עמים אחרים", סיכם הרב.