ד"ר חנן שי
ד"ר חנן שיצילום: ללא

הגנת הנגב המערבי קרסה ב-7 באוקטובר לא בגלל שאמ"ן נכשל לספק התרעה, אלא במידה מכרעת בגלל ביטולה במטכ"ל של פונקציית ראש אג"ם: זו פונקציה שייעודה העיקרי הוא להבטיח, שגם אם אמ"ן ייכשל במסירת התרעה למניעת הפתעה, בגלל היערכות מבצעית מוקדמת קבועה למניעת הכרעה, ישראל לא תובס, גם אם תופתע.

ההגנה ברמה"ג לא קרסה וישראל לא הובסה באוקטובר 73, במידה רבה מאד, בגלל הכנות מבצעיות אופרטיביות שראש אג"ם יזם בפיקוד צפון לפני מלחמת יום הכיפורים, לאור ההנחה שמלחמה עלולה לפרוץ בהפתעה. בגלל המוכנות האופרטיבית המוקדמת, שחיפתה על ליקויים בהיערכותו להגנה של הדרג הטקטי, תוך שבוע מפרוץ המלחמה, צה"ל עבר ממגננה ברמה"ג הישראלית, למתקפה בעומק סוריה.

אג"ם: אגף מטה כללי הוא אבן הראשה של דוקטרינת ההכרעה הקלאוזביצית וגורם המטה החשוב ביותר בדגם המטה הגרמני, שלאורו בגרסה הבריטית שלו, עוצבו המטה ועבודת המטה בצה"ל.

אג"ם נושא באחריות מטה לחולל את העוצמה המבצעית הגבוהה הדרושה למימוש תחבולת המפקד להכרעתו המהירה של האויב בהתקפה ולמניעת הכרעת כוחותינו במגננה. כדי לשאת באחריותו לאג"ם יש סמכות להוות את 'הציר המרכזי' pin king והגורם המתכלל של המטה ושל עבודת המטה ולכן הוא נחשב ליד ימינו ולמי שמכונה ה"אני האחר" alter ego של המפקד.

בגלל שלל משימות התכלול שבאחריותו והיכולות המקצועיות האינטלקטואליות הגבוהות הנדרשות כדי למלאן, ראש אג"ם וממלאי תפקיד אג"ם בדרגים האסטרטגי, האופרטיבי והטקטי מכונים "מוח הצבא", brain of an army, כשם ספרו של ווילקינסון, הבריטי שחשף לעולם את מקור עוצמתו של הצבא הגרמני.

בגלל שהגורם המשפיע הראשי על העוצמה המכריעה שעל אג"ם לחולל הוא מידע על האויב ויכולותיו המבצעיות, המודיעין היה עם הקמת צה"ל (כבצבא הגרמני ובצבא הבריטי) גוף מטה מקצועי בתוך אג"ם.

העבודה האינטגרטיבית בתוך האגף נחלקה לאחריות המודיעין להבאת ידיעות על האויב (ביוזמת המודיעין ובהכוונת אג"ם) ולאחריות אג"ם להפיכתן למודיעין לתכנון מבצעי, לאור הערכת האיום שנוצר בגללן על הגנת המדינה וביטחונה – איום, שבאחריות אג"ם להגדירו, לתכנן את סיכולו ולוודא שבפיקודים ובזרועות, יש מובנות, מוכנות וכוננות מבצעית גבוהה קבועה לסיכולו.

החלפתה בשלהי המאה הקודמת של דוקטרינת ההכרעה הקלאוזביצית בדוקטרינת ההרתעה התודעתית שייתרה את ההכרעה הפיזית, ייתרה גם את פונקציית ראש אג"ם שנועדה כאמור לחולל את ההכרעה בהתקפה ולמנוע הכרעה בהגנה. אולי מסיבה זו הפונקציה בוטלה בד בבד עם המהפך הדוקטרינרי.

בדוקטרינת ההרתעה התודעתית שעיקרה הוא העברת מסרים תודעתיים בירי-מנגד באמצעות "בנק מטרות", בגלל שליטת אמ"ן ב'בנק', אחריותו למילויו במטרות ולהצעת מטרות לתקיפה, הוא נהפך ל"ציר המרכזי" של ההתכוננות למלחמה וניהולה ולמי שהמפתח לניצחון נמצא בידיו - זנב שמכשכש בכלב.

מתוך ביטחון בהערכות אמ"ן שגרסו שהאויב מורתע והיה ולא, במרתפי 'הבנק' המודיעיני יש פתרונות להרתעתו ומצד שני, בהעדר אג"ם שיבטיח רשת ביטחון של היערכות למניעת הכרעה, במקרה של הפתעה והיה ואמ"ן טעה, הגנת המדינה הושארה ביד המקרה, הגורל והמזל.

בהיעדר ידו המכוונת האינטגרטיבית של ראש אג"מ, חרף חזרת האיום לכיבושה של המדינה ע"י כוחות מתמרנים שנוצרו בלבנון וברצועה ושנוכחותם הייתה ידועה מ-2016, הגנת גבולות הדרום והצפון לא הותאמה לאיום החדש; היא נשארה מותאמת לאיום חדירתם של מחבלים בודדים ולכן היא קרסה.

נוכח דברים אלה, להחלפת ראש אמ"ן יש להקדים את חידושה של פונקציית ראש אג"ם ולפונקציית ראש אג"ם ולא ישירות לרמטכ"ל, מחליפו של ראש אמ"ן הנוכחי צריך להיות כפוף מקצועית.

מאחריותו של ראש אג"ם לעמוד בראש מאמץ המטה להפעלת הכוח ובהתאמה למאמץ זה, לעמוד בראש מאמץ המטה לבניין הכוח, לראש אג"ם יש תפקיד מפתח בטיהורו של צה"ל מדוקטרינת ההרתעה התודעתית ובהסבתו לפעול מחדש בכל הדרגים, לאור דוקטרינת ההכרעה המהירה התיקנית, שצה"ל מחויב לפעול לאורה על פי חוק.

כמו הרמטכ"ל הבא, חיוני שגם ראש אג"ם יהיה בעל השכלה צבאית רחבה באמנות המלחמה ותולדותיה בכלל ובמלחמות ישראל והלקחים שהופקו מהן, בפרט.

מאחר ומוחם של מפקדי צה"ל נשטף בשלושה העשורים האחרונים ברעיון שניתן לנצח במלחמה ע"י הרתעת האויב, גם בלי להקדים לכך את הכרעתו, ספק אם בקרב בכירי צה"ל המשרתים כיום, יש מועמדים בעלי הידע והיכולת המקצועית הנדרשים למילוי תפקידים אלה.

לפיכך, ייתכן ונחוץ לגייסם מתוך קבוצה קטנה של אלופים משכילים ובעלי ניסיון רב, שפרשו מצה"ל בטרם עת, אולי בגלל שבצבא שנועד לחולל הרתעה גם ללא הכרעה, הם היו Overqualified.