המשורר יונדב קפלון שאיבד שתי כלות של ילדיו במלחמה, שוחח עם אמילי עמרוסי בעקבות האסון שחווה בתוכנית 'רוח קרב' בכאן מורשת.

"אני מגלה את הכוח של הכנות האישית. אני מגלה שאנשים מסכימים להגיד 'אני מרגיש' ולא רק 'אנחנו חושבים'. בכל מיני קבוצות הדיבור עובר מלשון רבים ללשון יחיד ומתקדם קצת מהנהגות לחוויה", אמר קפלון.

על האבל האישי שלו הוסיף "אתה כואב על הבנים שלך שאולי גם כואבים עליך, זה לא לגמרי השכול שלך. זה לא שכול ישיר, אני לא ישבתי שבעה, למשל. הייתי שם, פגשתי את עם ישראל. השבעה היתה כל כך חזקה".

בנוגע לשאלות באמונה לאור האירוע אמר קפלון "זה מוזר שאני לא מרגיש קושיות בראש, שאלות קשות כלפי השמיים. אין לי את זה. יש לי כעס - זה רגשי. אני משתומם, אני רואה שאני הולך למקומות חדשים בנשמה שלי שלא הכרתי בתוכי. אבל אני אומר לעצמי, אכן, אתה אל מסתתר. אני חווה את זה והחידה רק גדלה והולכת. אני יותר שקוע בלנסות ללמוד את הרמזים שהוא השאיר, שהוא משאיר לי ולכולנו בהיעלמות שלו".