מודעות עם תמונות חטופים בתל אביב
מודעות עם תמונות חטופים בתל אביבצילום: מרים אלסטר, פלאש 90

העיתון "אל-ערבי אל-ג’דיד" מפרסם את נוסח הסכם הפסקת האש ברצועת עזה עליה הסכימה חמאס בפני המתווכות קטאר ומצרים.

הסכם המסגרת מורכב משלושה שלבים הקשורים זה בזה. השלב הראשון יימשך 42 ימים והוא יכלול הפסקה זמנית של הפעולות הצבאיות של שני הצדדים, נסיגת צה"ל מזרחה הרחק מהאזורים המיושבים בצפיפות לעבר אזור הגבול. הנסיגה תהיה גם מוואדי עזה (צומת נצרים וכיכר כוויית).

כמו כן, יופסקו הטיסות הצבאיות בשמי רצועת עזה במהלך 10 שעות מדי יום ולמשך 12 שעות בימים שבהם ישוחררו החטופים.

ביום השלישי למימוש ההסכם כוחות צה"ל ייסוגו באופן מלא מכביש אל-רשיד מזרחה עד כביש סלאח א-דין, יפורקו כל המתקנים הצבאיים באזור הזה, יוחל בשיבת העקורים לאזורי מגוריהם (ללא נשיאת נשק במהלך חזרתם), יוכנס סיוע הומניטרי מרחוב אל-רשיד (מהיום הראשון) וללא מגבלות.

ביום ה-22 לאחר שחרור מחצית ממספר החטופים האזרחים החיים ובכללם החיילות, כוחות צה"ל ייסוג ממרכז רצועת עזה, בפרט מצומת נצרים וכיכר כוויית, וממזרח ציר סלאח א-דין לאזור הקרוב לגבול, יפורקו המתקנים הצבאיים באופן מלא, תימשך שיבת העקורים למקומות מגוריהם בצפון רצועת עזה, יהיה חופש תנועה של התושבים בכל אזורי הרצועה.

מהיום הראשון של יישום ההסכם יוכנסו כמויות גדולות ומספקות של סיוע הומניטרי ודלק (600 משאיות מדי יום כולל 50 מכליות דלק), ציוד הנדרש לפינוי הריסות, הפעלה מחדש של בתי החולים והמאפיות בכל רצועת עזה.

בשלב הראשון חמאס תשחרר 33 חטופים ישראל, חיים או גופות, ובהם נשים, אזרחיות וחיילות, קטינים מתחת לגיל 19 שאינם חיילים, ומבוגרים מעל גיל 50, חולים ופצועים אזרחים, וזאת בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים על פי המפתח הבא.

חמאס תשחרר את כל החטופים המבוגרים החיים מעל גיל 50, החולים והפצועים האזרחים בתמורה לשחרור ישראל 30 אסירים ביטחוניים מעל גיל חמישים עבור כל חטוף בהתאם לרשימות שתגיש חמאס על פי הוותק של האסירים.

חמאס תשחרר את כל החיילות הישראליות החיות בתמורה לשחרור ישראל 50 אסירים ביטחוניים המרצים עונשי מאסר עולם עבור כל חיילת, וזאת בהתאם לרשימה שתעביר חמאס.

חמאס תשחרר 2 חטופים ישראלים ביום השלישי להסכם, לאחר מכן חמאס תשחרר 3 חטופים נוספים בכל שבעה ימים, ותחילה ישוחררו הנשים, אזרחיות וחיילות.

בשבוע השישי חמאס תשחרר את כל החטופים האזרחים הכלולים בשלב זה בתמורה לשחרור ישראל את מספר האסירים הביטחוניים המוסכם עליו בהתאם לרשימות שתגיש חמאס.

ביום השביעי תמסור חמאס מידע על מספר החטופים הישראלים שישוחררו בשלב זה. ביום ה-22 ישראל תשחרר את כל האסירים ששוחררו בעסקת שליט ונעצרו מחדש.

בשבוע החמישי לשלב זה, אם מספר החטופים הישראלים החיים שישוחררו לא יגיע ל-33 יושלם המספר בגופות, ובתמורה ישראל תשחרר את כל הפלסטינים שנעצרו מאז השבעה באוקטובר בקטגוריות של נשים וקטינים מתחת לגיל 19.

עסקת החליפין תהיה כרוכה במידת ההתחייבות לסעיפי ההסכם, כולל הפסקת הפעולות הצבאיות ההדדיות, נסיגת כוחות צה"ל, שיבת העקורים והכנסת הסיוע ההומניטרי.

מפתח שחרור החטופים בשלב הראשון יהיה הבסיס למו"מ על המפתח של השלב השני.

ישראל תסיר את כל הצעדים שנקטה נגד האסירים הביטחוניים לאחר השבעה באוקטובר, תשפר את תנאיהם בכלא.

עד היום ה-16 של השלב הראשון יחל מו"מ עקיף בין הצדדים על ההסכם של פרטי השלב השני, כולל המפתח לשחרור החטופים, לקראת סוף השבוע החמישי של שלב זה.

האו"ם והסוכנות של האו"ם כולל אונר"א והארגונים הבינלאומיים האחרים יגישו את השירותים ההומניטריים בכל אזורי רצועת עזה בכל שלבי ההסכם.

יוחל בשיקום תשתית חשמל, מים, ביוב, תקשורת וכבישים בכל רצועת עזה, יוכנס ציוד הנדרש להגנה האזרחית ולסילוק הריסות בכל שלבי ההסכם.

יוכנסו 60 אלף בתים יבילים -200 אלף אוהלים לשיכון העקורים שאיבדו את בתיהם.

מהיום הראשון של שלב זה יינתן אישור ל-50 פעילים צבאיים פצועים לפחות לצאת דרך מעבר רפיח לקבלת טיפול רפואי, יוגדל מספר הנוסעים החולים והפצועים דרך מעבר רפיח, יוסרו המגבלות על הנוסעים ותוחזר תנועת הסחורות ללא מגבלות.

יוחל בהכנות ובתוכניות נדרשות לשיקום כולל של הבתים והתשתית האזרחית שנהרסו במלחמה בפיקוח בינלאומי ובכלל זה האו"ם, מצרים וקטאר.

בשלב השני שיימשך 42 ימים יוכרז על שיבת השקט הקבוע והפסקת פעולות האיבה והפעולות הצבאיות, ויוחל בשחרור החטופים הישראלים שעודם בחיים, אזרחים וחיילים, בתמורה לשחרור אסירים ביטחוניים ונסיגה מלאה של צה"ל מרצועת עזה.

בשלב השלישי שיימשך 42 ימים יוחזרו גופות ושרידי המתים אצל שני הצדדים לאחר הגעה להסכם בעניין זה, יוחל בביצוע תכנית לשיקום רצועת עזה שתימשך שלוש עד חמשים ויוסר המצור מעל רצועת עזה.

קטאר, מצרים, ארה"ב והאו"ם ייתנו ערבויות ליישום ההסכם.