מתניהו אנגלמן ויוסי פוקס
מתניהו אנגלמן ויוסי פוקסצילומים: אוליביה פיטוסי/פלאש 90 וערוץ 7

מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח מכתב תגובה לטענות מבקר המדינה לפיהן משרד ראש הממשלה, המל"ל וגופים נוספים אינם משתפים פעולה עם פעולות הביקורת על המלחמה.

במכתב החריף ששלח פוקס למבקר מתניהו אנגלמן הוא כותב "ציינתי בפניך את העמדה האחודה שלפיה ביקורת שוטפת על ניהול המלחמה תוך כדי ניהול המלחמה תפגע בשיקול הדעת של נבחרי הציבור בממשלה ובוועדות השרים הביטחוניות הרגישות ביותר, ותהפוך אותך ממבקר המדינה לשותף פעיל בניהולה בעת מלחמה. זאת מעבר לחוסר הסמכות להעביר ביקורת על דרכי קבלת החלטות, על השיקולים ועל התהליך המתקיים בין חברי הממשלה והקבינט".

הוא מוסיף כי הדיון סביב סמכות המבקר לביקורת בזמן מלחמה נמצא כעת בבג"ץ ובמשרד ראש הממשלה הסכימו לשתף פעולה עם הבדיקה בכפוף לתוצאות הדיונים בבית המשפט.

"ככל שלא היינו מגיעים לסיכום איתך באשר למתכונת יישום הביקורת במשרד ראש הממשלה על כל אגפיו בעת מלחמה, היינו משהים את שיתוף הפעולה עם משרדך עד להכרעת ביהמ"ש שדן בנושא. דרישתך להמציא מסמכים ללא הגבלה ובכללם קטעים מסטנוגרמות שעוסקים בסודות הכמוסים ביותר של המדינה בפני נציגים מאגף הביקורת האזרחית ולא הביטחונית מנוגדת לדין ועלולה לפגוע בביטחון המדינה. בצדק ציין הרמטכ"ל כי ביקורת כעת תפגע במאמצי המלחמה, ותהווה מכשול בביצוע המשימות", טוען פוקס במכתבו למבקר.

בשבוע שעבר שלח המבקר מכתבים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי בדרישה למלא אחר חובתם החוקית לשתף פעולה עם ביקורת המדינה ולמסור כל מסמך הנדרש לצורך הביקורת.

לנתניהו כתב אנגלמן כי משרדו אינו משתף פעולה באופן מלא עם הבדיקה. "העובדה שלמעלה מחצי שנה לאחר הטבח ביום 7.10 וקרוב לארבעה חודשים לאחר שהודעתי על התחלת הביקורת, צוותי העבודה במשרדי אינם זוכים למלוא שיתוף הפעולה הנדרש בקשר לעבודת משרד ראש הממשלה והקבינט המדיני-ביטחוני בכל הנוגע לאירועים ולהליכים שקדמו להם - משקפת מצב לא ראוי מבחינה ציבורית".

"ההתנהלות האמורה, המעכבת את עבודה הביקורת, אינה מתיישבת עם הוראות הדין, ועלולה לפגוע בעבודת ביקורת המדינה בבואה לבחון את התנהלות כלל הדרגים, ובהם הדרג המדיני, לפני יום 7.10, במהלכו ובתקופה שלאחריו", הדגיש המבקר.

הוא הוסיף בפנייה לנתניהו "אבקש אפוא את פעולתך להסרת כלל החסמים לעבודת ביקורת המדינה המפורטים לעיל, ובפרט אבקשך להנחות את כלל גורמי משרדך להמציא מסמכים לצורך הביקורת ללא כל הגבלה - לרבות מסמכים רלוונטיים מהשנים שקדמו לפרוץ המלחמה, ובחלק מנושאי הביקורת - גם מסמכים מתקופת המלחמה, בהתאם לנושא הנבדק, באופן שיבטיח את ביצועה כמתחייב על פי הדין וכפי שמתבקש מהבחינה הציבורית".