מבקר המדינה מתניהו אנגלמן
מבקר המדינה מתניהו אנגלמןצילום: אוליבר פיטוסי, פלאש 90

המדינה הודיעה לבג"ץ כי לעמדת גופי הביטחון קיום הביקורת של מבקר המדינה על המלחמה בעזה בעת הזו, תוביל לפגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה במלחמה.

ההודעה הוגשה באמצעות עורכי הדין יונתן ברמן וסיון דגן ממחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה.

בהודעה לבג"ץ, שדן בעתירות תנועת אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון, נכתב כי "בין גורמי מבקר המדינה לגורמי צה"ל התנהל שיח, ולא הושג למרבה הצער מתווה מוסכם, כאשר המחלוקת נוגעת לעיתוי הביקורת. בנסיבות אלה, אין מנוס מבירור העתירה לגופה, ולגופי הביטחון נדרש פרק זמן נוסף לצורך גיבוש התייחסותם המקיפה לעתירה ולכלל הנטען בה, כדי להציג בפני בית המשפט את מלוא התמונה ומכלול השיקולים לעניין".

עוד צוין בהודעה כי "המשיבים יבקשו להציג בפני בית המשפט חומר רלוונטי, ובכללו חומר חסוי, המבסס את התשתית לעמדתם לפיה יש לקבל צו ביניים, שכן קיום הביקורת בעת הזו תוביל לפגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה בלחימה. עמדת המשיבים היא כי נכון שייקבע שעד להכרעה בבקשה לצו ביניים, לא תקודם עוד הביקורת ולא ישונו עובדות בשטח ביחס למשיבים. זאת, כפי שנוהגת המדינה במקרים דומים", נכתב.

בשבוע שעבר שלח המבקר מתניהו אנגלמן מכתבים לראש הממשלה בנימין נתניהו ולרמטכ"ל רא"ל הרצי הלוי בדרישה למלא אחר חובתם החוקית לשתף פעולה עם ביקורת המדינה ולמסור כל מסמך הנדרש לצורך הביקורת.

במכתבו לרמטכ"ל ציין המבקר כי עד כה השהה את פתיחת הבדיקה הקשורה לצבא אך הגיע למסקנה שאין עוד צורך בהשהיה. לנתניהו כתב אנגלמן כי משרדו אינו משתף פעולה באופן מלא עם הבדיקה.

הרמטכ"ל ענה למבקר והדגיש כי בדיקה במהלך המלחמה - תפגע בניהולה: "מעולם לא נערכה בישראל ביקורת על צה"ל בזמן מלחמה, בדיקה תפגע במאמצים".

מזכיר הממשלה יוסי פוקס שלח מכתב חריף למבקר: "דרישתך להמציא מסמכים ללא הגבלה ובכללם קטעים מסטנוגרמות שעוסקים בסודות הכמוסים ביותר של המדינה בפני נציגים מאגף הביקורת האזרחית ולא הביטחונית מנוגדת לדין ועלולה לפגוע בביטחון המדינה".

היום כאמור הגיבה המדינה באופן רשמי לדרישות המבקר וטענה כי "הביקורת על המלחמה בעזה בעת הזו, תוביל לפגיעה במלחמה".