הרב זלמן ברוך מלמד, ראש ישיבת בית אל וחבר נשיאות ועדת הרבנים לאיתור מועמד מוסכם לתפקיד הרב הראשי לישראל יחד עם הרב יעקב אריאל, הסביר היום כי בחירת הוועדה ברב מאיר כהנא בעינה עומדת.

הרב הקדים ואמר "אני בכלל לא רציתי להיות מעורב בכל המהלך הזה של להכריע בין הרבנים, כולם טובים וכולם אהובים. אני רואה את התפקיד שלי לעסוק בחיבורים אם אני יכול, ולא להיות שייך לצד כזה או אחר. אבל, אחרי שקמה הוועדה והתברר שנמצאים בה רבנים מכל הגוונים של הציבור, ממש מקצה אחד עד הקצה השני שזה ממש נס, ובאו רבנים ואמרו לי שאחדות כזו זה מה שאני מחפש, אז הצטרפתי. ביום כינוס הוועדה כל כך שמחתי על האחדות עד שברכתי שהחיינו, זו הייתה ממש שעה גדולה!"

במהלך שו"ת עם אברכי הישיבה, הרב תיאר את החלטת הוודעה כבלתי ניתנת לשינוי "מה שהוועדה הזו החליטה נשאר בעינו... אי אפשר אחרי זה להגיד 'למפרע דברים השתנו והמציאות היא אחרת'. כמו כל חוזה, אדם יעשה חוזה ואחרי שנה יגיד המציאות השתנתה והחוזה בטל? זה לא שייך בכלל. זה לא הסדר. רק אם כולם יגידו שהמציאות השתנתה אז אפשר לדון בזה".

הרב התייחס למועמדים לתפקיד, שחתמו כי יקבלו עליהם את החלטת הוועדה, "לא מתאר לעצמי שרב שחתם יעשה אחרת ממה שחתם. זה לא יעלה על הדעת. גם אדם אחר לא יעלה על הדעת, אבל רב שחתם, לא יכול להיות דבר כזה".

"אני מוכרח להגיד שכל הזמן יש שמועות שמנסים לשנות את ההחלטה, רבנים מחתימים, 'המציאות השתנתה'. איך אפשר לבטל החלטה מוסכמת שמאז שהוכרעה זה מה שיהיה. ב"ה כל הרבנים שהציעו את מועמדותם הם ממש רבנים טובים, אבל משנפלה החלטה אי אפשר לשנות אותה", הדגיש הרב.