"אמא יורים, אני לא רוצה להיות פה"מתוך: זוכרים מספרים ושרים 2024, הפקה: אולמן סרטים בע"מ

מתוך: זוכרים מספרים ושרים 2024, הפקה: אולמן סרטים בע"מ