הרב אברהם בלס
הרב אברהם בלסצילום: עצמי

ישנה מחלוקת מעניינת בין גישת בבל לבין גישת ארץ ישראל בשאלה האם אדם דרכו להתבונן בדרכים – שיטת בבל, או שאדם אין דרכו להתבונן בדרכים – שיטת ארץ ישראל (תלמוד בבלי בבא קמא כז, ב).

לכאורה שיטת ארץ ישראל מוזרה. כיצד ניתן להבין את החזקה הזאת שאדם אין דרכו להתבונן בדרכים.

בפרשת מצורע אנו קוראים את פרשת טהרת המצורע. המצורע צריך להביא שני צפורים חיות טהורות עץ ארז שני תולעת ואזוב. מה ההסבר לכך שהמצורע צריך להביא עץ ארז?

חז"ל מלמדים אותנו שמצורע הוא אדם שמוציא שם רע. מה גורם לאדם לדבר לשון הרע?

הקב"ה ברא את האדם זקוף קומה - מ,ל,ך - מוח, לב, כליות. האדם הולך תמיד עם הראש למעלה והפנים קדימה לעומת בעלי החיים שראשם למטה הלב אצל בעלי החיים נמצא גבוה יותר מהראש.

האדם ההולך עם הראש למטה בהכרח מסתכל בפגמים רבים, ולכן הסיכויים שאדם כזה יכשל בדיבורים של לשון הרע הם הרבה יותר גבוהים.

התרופה לאדם כפוף קומה הוא לאמץ לעצמו זקיפות קומה, צעידה קדימה שכוללת אימוץ של חזון ושאיפות גדולות. כאשר אדם כל הזמן חותר קדימה כל הדברים הקטנים פחות מעניינים אותו והוא מדלג עליהם.

עץ ארז מסמל זקיפות קומה ולכן דבר ראשון המצורע ביום טהרתו צריך לקחת בראש ובראשונה עץ ארז.

כמובן שברגע שאדם מאמץ לעצמו זקיפות קומה ישנה סכנה גדולה שאדם יגיע לידי גאוה שהיא אם כל חטאת ולכן הוא צריך במקביל לקחת גם שני תולעת ואזוב המסמלים את צד השפלות. של האדם ועוזרים לו שלא להיכשל בחטא הגאוה.

מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק נהג להביא רבות את חידושי הר"ן שאומר שאדם צריך לומר כוחי ועוצם ידי אם הוא זוכר שהקב"ה הוא זה שנותן את הכוח לעשות את החיל. עצמאות ישראל באה לומר שעם ישראל צריך להאמין בכוחותיו ולצעוד קדימה, אולם חובה לזכור שהקב"ה הוא זה שנותן לנו את הכוחות.

בגלות חסרה לנו זקיפות הקומה. אנו נמצאים תמיד עם הראש למטה וממילא נכשלים רבות בלשון הרע.

התרופה למציאות כזאת היא זקיפות הקומה ובמילים אחרות החזרה לארץ ישראל שבאופן טבעי ממלאת אותנו כוחות חיים, עוז וזקיפות. אולם יש להיזהר בכל מצב מלשכוח שהקב"ה הוא זה שנותן לנו את הכוח לעשות את החיל

שליח ציבור אידיאלי

בתעניות ציבור אנו מצריכים שליח ציבור מיוחד. התלמוד הירושלמי (תענית ב, ב) בפירוט של התכונות, הכישרונות והידע שצריכים לאפיין את שליח הציבור המיוחד מציין שישנה עדיפות לכך ששליח הציבור יהיה עשיר.

מדוע לדעת הירושלמי שליח ציבור עשיר עדיף על שליח ציבור עני?

ישנן שתי תשובות לעניין.

התשובה הראשונה היא המשך למה שנאמר לעיל. המבט של העשיר הוא מבט הרבה יותר רחב. העשיר הוא בעל חזון הרבה יותר משמעותי, כוחות חיים גדולים, שאיפות אין סופיות, לעומת העני שמתרכז רק במה שכאן ועכשיו.

כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל הרי שהוא בחינת עשיר. כולו מלא יוזמות, ושאיפות גדולות. רק כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל הוא יכול לשאוף למציאות של תיקון העולם.

התשובה השנייה היא שלעשיר ישנם כוחות חיים הרבה יותר חזקים מלכל אדם אחר.

ישנו כאן יישום של הכלל נפש בריאה בגוף בריא. ככל שמחזקים את הגוף כך מחזקים את כוחות הנפש של האדם

הרב מאיר בר אילן בדרשה ליום העצמאות כותב שככל שהמדינה מתחזקת מבחינה חומרית, הרי שגם כוחות החיים של תושביה מתגברים, וממילא מתגלית עבודת ה' מתוך שמחה ועוצמות חזקות הרבה יותר.

ארץ ישראל היא בעצם הבסיס לעבודת ה' הרבה יותר משמעותית. יתכן שבגלות בחברות סגורות שמרו יותר על המצוות, אבל עשו זאת הרבה בגלל סיבות חברתיות. בארץ ישראל ישנה גדלות רוחנית הרבה יותר בולטת. ואם אדם זוכה ומאמץ את דרך הישר, הרי עבודת ה' שלו היא עבודה ראויה לשמה.