ראש השב"כ, רונן בר, נשא דברים בטקס יום הזיכרון לזכר חללי הארגון והתייחס בדבריו למחדל ביום הטבח ב-7 באוקטובר.

"זה יום זיכרון עם תחושת מועקה מאוד מאוד גדולה - במדינה, בשב"כ ושוב גם לי באופן אישי. כולנו מרגישים שאת אותה שמיכת ביטחון שתמיד התגאינו בה - לא הצלחנו לספק לעם ישראל ב-7 באוקטובר. כולנו מרגישים את הפספוס, את התחושה שיכולנו למנוע - וכראש הארגון ואחראי על פעילות הארגון אני מרגיש את זה אולי יותר מכולם", אמר בר.

הוא ציין כי "את חלקו של שב"כ למול מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר אנחנו מתחקרים לעומק. תחקיר כואב ומשמעותי. אנחנו נלמד מזה ונתקן את מה שנדרש. זאת חובתנו לעם ישראל וזאת חובתנו לנופלים. ללא אמון הציבור במוסדות המדינה ובנו - אין לנו זכות קיום".

לדבריו, "החלק של שב"כ במלחמה עדיין לא נגמר - לא ננוח עד שנשיב את כל 128 החטופים הביתה ואת הארבעה שהיו שם לפני כן. אלה החיים ואלה שאינם בין החיים. את כולם. כי זה ההבדל האמיתי בנינו לבינם - אנחנו נקריב את חיינו למען האזרחים, הם יקריבו את חיי האזרחים למענם".

"נבוא חשבון עם כל מי שהיה לו חלק, ישיר או עקיף, עם אותו יום נורא - למען הנופלים, למען המשפחות ולמען עתיד טוב יותר", סיכם.