המבקר אנגלמן והרמטכ"ל הלוי
המבקר אנגלמן והרמטכ"ל הלויצילומים: אוליביה פיטוסי, פלאש 90 ודובר צה"ל

בג"ץ דחה את בקשת צה"ל והיועצת המשפטית לממשלה להוציא צו ארעי האוסר על מבקר המדינה מתניהו אנגלמן להתקדם בביקורת על תפקוד הצבא.

משרד מבקר המדינה הגיב לדחייה: "נוכח החלטת בג"ץ, מבקר המדינה מצפה מהרמטכ"ל ומכלל הגורמים המבוקרים להורות לאנשיהם לקיים את החובה המוטלת עליהם מכוח חוק-יסוד מבקר המדינה ולשתף פעולה באופן מלא עם נציגי משרד מבקר המדינה, בדומה לגופי הביטחון האחרים".

עוד נמסר: "כפי שהודיע המבקר אנגלמן, ביקורת המדינה מתבצעת על כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי. מתכונת הביקורות בצה"ל נקבעה באופן מדורג לאחר שיח של חודשים רבים עם הרמטכ"ל ונקבע מנגנון המתאים עצמו להתפתחויות מלחמתיות".

בשבוע שעבר הודיעה המדינה לבג"ץ כי לעמדת גופי הביטחון קיום הביקורת של מבקר המדינה על המלחמה בעזה בעת הזו, תוביל לפגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה במלחמה.

בהודעה לבג"ץ, שדן בעתירות תנועת אומ"ץ והתנועה לאיכות השלטון, נכתב כי "בין גורמי מבקר המדינה לגורמי צה"ל התנהל שיח, ולא הושג למרבה הצער מתווה מוסכם, כאשר המחלוקת נוגעת לעיתוי הביקורת. בנסיבות אלה, אין מנוס מבירור העתירה לגופה, ולגופי הביטחון נדרש פרק זמן נוסף לצורך גיבוש התייחסותם המקיפה לעתירה ולכלל הנטען בה, כדי להציג בפני בית המשפט את מלוא התמונה ומכלול השיקולים לעניין".

עוד צוין בהודעה כי "המשיבים יבקשו להציג בפני בית המשפט חומר רלוונטי, ובכללו חומר חסוי, המבסס את התשתית לעמדתם לפיה יש לקבל צו ביניים, שכן קיום הביקורת בעת הזו תוביל לפגיעה משמעותית ביכולת התפקודית של גופי הביטחון ולפגיעה בלחימה. עמדת המשיבים היא כי נכון שייקבע שעד להכרעה בבקשה לצו ביניים, לא תקודם עוד הביקורת ולא ישונו עובדות בשטח ביחס למשיבים. זאת, כפי שנוהגת המדינה במקרים דומים", נכתב.

במכתב ששלח אנגלמן לפני מספר שבועות לרמטכ"ל הוא כתב לו כי עד כה השהה את פתיחת הבדיקה הקשורה לצבא אך הגיע למסקנה שאין עוד צורך בהשהיה. הרמטכ"ל ענה למבקר והדגיש כי בדיקה במהלך המלחמה - תפגע בניהולה: "מעולם לא נערכה בישראל ביקורת על צה"ל בזמן מלחמה, בדיקה תפגע במאמצים".