הנשיא יצחק הרצוג
הנשיא יצחק הרצוגצילום: חיים צח / לע"מ

נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר אמש מכתב ניחומים לבני משפחת האדמו"ר מביאלא זצ"ל, זקן חברי מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל, שנפטר ביום שישי האחרון.

"אני מבקש להשתתף, מעומק לבי, בצערכם העמוק ובאבלכם הכבד, עם הלקחו לגנזי מרומים של אביכם היקר, רבי בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ' זצ"ל, כ"ק האדמו"ר מביאלא, בערב שבת קודש האחרונה, פרשת "קדושים", כתב הנשיא הרצוג.

במכתבו תיאר את גדולתו הרוחנית של האדמו"ר. "הקדוּשה הייתה מאפיין מרכזי באישיותו ובדמותו המיוחדת ורבת הפעלים: כמנהיג וכ'רועה' רוחני, כאיש ציבור וכזקן חברי מועצת גדולי התורה, שהקדיש את חייו במסירות לציבור ולעבודת ה' מתוך עומק של תורה, לימודה והנחלתה.

"פטירתו היא, כמובן, אבדה גדולה מאוד לחסידיו, לשומעי לקחו, לתלמידיו ולמוקיריו הרבים. אך עבורכם, בני משפחתו, זוהי גם אבדה אישית שאין לה שיעור, עם הסתלקות ראש המשפחה לבית עולמו. היגון עצום, החֶסר ניכר ויהיה ממשי גם במישור המשפחתי הקרוב, כאב וכסב מסור ואהוב", הוסיף הרצוג.

הוא הוסיף כי "עם זאת, בבחינת 'דבריהם הם זיכרונם', הוא מותיר אחריו מורשת מפוארת של משנה תורנית סדורה: הן בספרי 'מבשר טוב' הרבים, שיריעתם רחבה מני ים ומנחילים תורה וחסידות; הן בהנהגתו רבת השנים, באישיותו הקורנת ובתבונתו המיוחדת. כל אלה מבטיחים, בע"ה, כי זכרו של האדמו"ר ייוותר ויילָמד, וכי אישיות הדגולה ופועלו נצורים ומשפיעים לדורות".

את מכתבו חתם באומרו כי "בימים מורכבים אלו לעם ישראל, נוסיף להתפלל ולייחל להשבת החטופים ולהצלחת חיילינו במיגור אויבינו, ושנזכה בע"ה לתשועה ולבשורות טובות. המקום ינחמכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים, ולא תוסיפו בע"ה לדאבה עוד".