מדד המחירים לצרכן. אילוסטרציה
מדד המחירים לצרכן. אילוסטרציהצילום: iStock

מדד המחירים לצרכן עלה בחודש אפריל 2024 ב-0.8%. בשנים עשר החודשים האחרונים (אפריל 2024 לעומת אפריל 2023) עלה מדד המחירים לצרכן ב-2.8%.

עליות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי תחבורה שעלה ב-3.4%, הלבשה שעלה ב-2.3%, תרבות ובידור שעלה ב-1.6%, דיור שעלה ב-0.6% ומזון ותחזוקת הדירה שעלו ב-0.3%, כל אחד.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות שירדו ב-1.3% וריהוט וציוד לבית שירד ב-0.5%.

בסעיף שכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.3% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 2.2%.

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ירד בחודש אפריל 2024 ב-0.1% והגיע ל-130.1 נקודות לעומת 130.2 נקודות בחודש קודם (הבסיס: יולי 2011 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-0.2%.

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים פברואר – מרץ 2024 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים ינואר – פברוואר 2024, נמצא כי מחירי הדירות עלו ב-0.9% והדירות החדשות התייקרו בחצי אחוז.

בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (0.8%), צפון (0.8%), חיפה (1.7%), מרכז (0.5%-), תל אביב (2.2%) ודרום (0.6%).

מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-1.1%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: חיפה (4.6%), דרום (4.3%), ירושלים (1.9%), צפון (1.0%) ותל-אביב (0.4%). לעומת זאת, ירידת מחירים נמצאה רק במחוז מרכז (0.4%).

מדד מחירי הדירות החדשות השנתי ירד ב-1.6%.