הרב מאזוז על המלחמהכסא רחמים

ראש ישיבת 'כסא רחמים' הרב מאיר מאזוז קרא במהלך שיעור להשתחרר מהתלות הישראלית בארצות הברית.

"אולי יתעוררו בני אדם לשים קץ לצרותינו" אמר ראש הישיבה לאחר הפרסום על חמישה לוחמים שנפלו מאש כוחות צה"ל.

הרב הבהיר כי "בלי סייעתא דשמיא לא נצליח. הנה אתם רואים, השבוע הזה נהרגו חמישה חיילים משלנו, בטעות. ולפני כן היה גם כן עוד דבר כזה. ואחר כך קרו עוד דברים".

"אם היה לנו כוח", הוסיף הרב מאזוז ואמר כי על ישראל היה להוציא להורג מחבלים בתגובה - "היינו לוקחים את אלה שנהרגו על ידם. וניקח מהם ארבעה, מהחמורים ביותר - מהאכזרים ביותר, נוקיע אותם על עץ. כאשר עשיתם, ייעשה לכם".

הרב ציין כי מהפחד מארצות הברית ישראל לא עושה זאת. "אבל אנחנו מפחדים כל רגע מפני לחישה של ביידן, וביידן מפני הלחישה של אובמה, ואובמה וביידן מפני הלחישה של הבחירות של אמריקה".

"אנחנו צריכים להשתחרר מאלה", קרא ראש הישיבה, וחזר שוב "להשתחרר. להשתחרר. להשתחרר. מה שהתורה אומרת, זהו. לא להסתכל על אף אחד, וכי דוד המלך היה מחכה לאובמה? היה מחכה לביידן? לא היה מחכה להם, לא היה מחכה להם. מה שהוא חותך, חותך זהו", סיים הרב מאזוז.