שר הדתות מיכאל מלכיאלי
שר הדתות מיכאל מלכיאליצילום: פלאש 90, ערוץ 7

השר לשירותי דת, ח"כ מיכאל מלכיאלי, תקף את עו"ד שמעון יעקובי, יועמ"ש בתי הדין הרבנים שטען לניגודי עניינים במועמדים לדיינות.

לטענת יעקובי, לארבעת חברי הוועדה לבחירת דיינים יש קרבה משפחתית קרובה אל מועמדים לדיינים ומתוך 103 מועמדים ברשומות כשליש קרובים לחברי הוועדה או לבעלי עניין בוועדה.

"קבלתי בתדהמה את מכתבו של המועמד לכהן כדיין עו"ד שמעון יעקבי, המשמש גם בתפקיד יועמ"ש בתי הדין הרבניים אשר עשה שימוש פסול בסמכותו בחוסר תום לב קיצוני לצורך קידום ענייניו הפרטיים ולצורך קידום מועמדותו לתפקיד דיין בבית הדין הרבני האזורי, ומועמדות גיסו לבין הדין הרבני הגדול", כתב השר מלכיאלי.

מלכיאלי פירט במכתב ליועמ"ש לממשלה את דבריו: "'המועמד', המשמש כאמור יועץ משפטי לבתי הדין הרבניים ואשר מחזיק בכושר דיינות והגיש את מועמדותו לתפקיד דיין, פנה אלייך במכתב בעל אופי רכילותי המוציא שם רע אפילו למדורי הרכילות לנוכח השקרים, הבדותות והאשמות השווא כנגד עבודת הקודש של הוועדה למינוי דיינים וועדות המשנה שפעלו באמצעותה ואשר ראיינו מאות מועמדים לדיינות ודירגו את ציוניהם. מועמדים אלה בשונה מה'מועמד' שקיבל את כושר הדיינות שלו ללא כל בחינות ובאמצעות סעיף ייעודי בחוק המאפשר לו פטור מבחינות לדיינות, טרחו יגעו ועמלו משך שנים ארוכות ועברו מסלול הכשרה מפרך שהביא אותם עד שערי הוועדה למינוי דיינים בבואה לבחור מועמדים ראויים.

ויודגש, עו"ד שמעון יעקבי אינו משמש בעל תפקיד בוועדה למינוי דיינים וקל וחומר שאיננו משמש היועץ המשפטי של הוועדה. עו"ד יעקבי, הינו מועמד הנמצא ברשימת המועמדים לדיינות אשר הגיש את מועמדותו וציפה כמו כל יתר המועמדים להיכלל ברשימת המועמדים לפרסום ברשומות, משנכזבה תוחלתו ואיש מחברי הוועדה לא בחר לכלול אותו ברשימת מועמדיו או את גיסו לביה"ד הגדול פנה הוא לפעול בדרכו של אותו פרח טיס שנשר מן הקורס ועבר לעמדת הנ"מ, רוצה לומר 'אם אני לא טס אף אחד לא יטוס',

צר לי שזו הדרך בה בחר לנקוט המועמד תוך התעלמות ממצוקת מערכת בתי הדין שהוא נמנה על עובדיה ותוך פגיעה אנושה בציבור הרחב הבא בשערי בית הדין. הליכי עבודת הועדה כמו גם שמות המועמדים, קרבת המשפחה האפשרית וכן יתר הטענות המובאות במכתבו של 'המועמד' לרבות מועד סיום כהונת הרבנים הראשיים ידועים לכל מזה זמן רב, ואולם 'המועמד בחר למלא פיו מים כל עוד לא הוברר סופית אם הוא או גיסו בין המועמדים. למותר לציין, כי 'המועמד' לא טרח לציין אפילו גילוי נאות בסיסי לכל אורך מכתבו בו הוא מציין כי הוא או גיסו מועמדים ובעלי עניין בנושא, בכך פעל הוא באופן חמור בחוסר תום לב להטעייתך כיועצת המשפטית לממשלה.

בהקשר זה, אבקש כי תנחי את הייעוץ המשפטי לממשלה לקיים בדיקה דחופה בשל פעילות בחוסר סמכות ובניגוד עניינים חריף של 'המועמד' לקידום מועמדותו האישית לתפקיד דיין ומועמדות גיסו, תוך ניצול מעמדו כשומר סף וניצול הגישה שלו למסמכיה החסויים של הוועדה למינוי דיינים".

מלכיאלי סיכם: "מכלול המענה המפורט לעיל מעלה כי במכתבו של 'המועמד' אין כל ממש באשר רוב טענותיו הם בדותות מתוך מניע אישי וחלקם האחר ניתן לו מענה ראוי או שהם טענות מוקדמות שלא הוכחו. התייחסותי זו אל מכתבו של 'המועמד' עו"ד שמעון יעקבי המשמש בתפקיד 'שומר סף' כיועמ"ש הנהלת בתי הדין נעשית למעלה מן הצורך ואך למען הסר לזות שפתיים ומשום 'והייתם נקיים' וזאת על אף ניגוד העניינים החריף בו מצוי 'המועמד' תוך ניצול מעמדו וגישתו למאגרי מידע חסויים ופרטיים לצורך קידום מועמדותו ומועמדות גיסו לבית הדין הרבני האזורי והגדול בהתאמה.

אני שב ומבקש כי תפעלי בהתאם לאמור בפתח מכתבי זה לחקירה ולמיצוי הדין עם חריגה מסמכות זו הכוללת פעילות בוטה תוך ניגוד עניינים חריף וניצול תפקידו באופן המציל צל כבד על מוסד הייעוץ המשפטי בפרט ועובדי המדינה בכלל", הוא חתם.